نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عدم ابطال تمبر مالیاتی تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه (نظریه ۹۴۷۰۰)

در صورت عم ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای موکل ارسال می شود.

شماره پرونده ۱۶۵۹-۱/۱۲۷-۹۰

سئوال:

طرفین در مرحله بدوی دارای وکیل رسمی دادگستری می باشند که در وکالتنامه ی آنان وکالت در مرحله ی تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی تصریح شده است.

در اجرای مواد ۳۶۴ و ۳۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دادگاه بدوی یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را باید برای تجدیدنظرخوانده و فرجام خوانده ارسال نماید یا وکیل تجدیدنظرخوانده و فرجام خوانده با توجه به اینکه تمبر ۵ درصد علی الحساب مالیاتی در هر مرحله در همان مرحله دریافت می شود، چنانچه نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی برای وکیل تجدیدنظر خوانده یا وکیل فرجام خوانده ارسال شود و مشارالیه اساساً لایحه ی دفاعیه تقدیم ننماید یا تمبر ۵ درصد علی الحساب مالیاتی را نپردازد، مجدداً نسخه ای از دادخواست باید برای وکیل (موکل) ارسال گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۰/۹۴۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام، چنانچه برابر بند ۱ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل برای دفاع از دعاوی تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی وکالت داشته باشد و تمبر مالیاتی مربوط را ابطال نکرده باشد، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای موکل وی ارسال می شود.

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=70270


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1738 مطالب

در باره مدیر

مدیر
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید