نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

تغییر سر رسید چک بلامحل با ترضی طرفین

تغییر تاریخ صدور چک با تراضی صادرکننده و دارنده تأثیری در تاریخ واقعی آن و وقوع جرم ندارد

کد نشست ۱۳۹۷-۴۶۳۲

نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ قضات شهر یزد در استان یزد

موضوع: اصلاح تاریخ سررسید چک و آثار حقوقی آن از نظر وصف کیفری

پرسش

چنانچه تاریخ سررسید چکی منقضی شده باشد لیکن صادرکننده با رضایت دارنده، تاریخ چک را به روز اصلاح نماید با این وصف، در صورت منتهی شدن به عدم پرداخت، آیا این چک مشمول مقررات بزه صدور چک بلامحل می باشد یا خیر؟

نظر اکثریت

تاریخی که چک تنظیم و امضاء می شود، تاریخ واقعی صدور بوده و واجد آثار حقوقی و قضائی و مبداء محاسبه مواعد، مطالبه و شکایت و تعقیب کیفری است. بدیهی است چک به عنوان یک نوشته و سند بیش از یکبار صادر نمی شود، تغییر مندرجات چک از جمله تاریخ موخر بر تاریخ صدور اصلاح جزیی از سند محسوب و نمی توان این عمل را صدور جدید قلمداد کرد.

در فرض سوال، تاریخ اصلاحی موخر بر تاریخ واقعی بوده و از مصادیق بند هـ ماده ۱۳ قانون اصلاحی صدور چک و فاقد وصف جزائی است، نظریه شماره ۵۷۹/۷ – ۴/۲/۱۳۸۵ اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز موید این مطلب است

نظر اقلیت

اقدام بعدی صادر کننده که با رضایت دارنده صورت می گیرد، یک عمل حقوقی مستقل و در واقع توافق جدید طرفین و یک انشاء و ایجاد می باشد و نمی توان آنرا الحاق به سند قبلی قلمداد کرد و تاریخ واقعی صدور چک تاریخ توافق بعدی است و این چک واجد وصف جزائی می باشد.

نظر هیأت عالی

عمل اصلاح چک از طرف صادرکننده ولو با رضایت دارنده، صدور چک جدید محسوب نمی شود. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأیید است.

سامانه نشست های قضایی قضات

3.7/5 = (3 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=73633


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن