نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

ساخت سند عادی مقدم بر تاریخ توقیف ملک

تعیین ماهیت حقوقی تبانی با شخص ثالث برای جلوگیری از اجرای وکالت تام الاختیار انتقال آپارتمان به زوجه در قبال مهریه و ساخت سند عادی مقدم بر توقف مال

کد نشست ۱۳۹۹-۷۲۰۵

نشست قضایی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ قضات شهر مرند در استان آذربایجان شرقی

موضوع: معامله به قصد فرار از دین

پرسش

در پرونده‌ای، زوج با سند رسمی، وکالت تام‌الاختیار و بلاعزل در مورد یک واحد آپارتمان [را در قبال مهریه] به زوجه اعطا نموده، متعاقباً زوج جهت جلوگیری از انتقال ملک به زوجه، با تبانی شخص ثالث، اقدام به صدور دو فقره چک در وجه شخص ثالث نموده، و قبل از اینکه زوجه با استفاده از وکالت، اقدام به اخذ سند رسمی به نام خود نماید، شخص ثالث با به اجرا گذاشتن چک‌ها، اقدام به توقیف خانه نموده است. در مقابل زوجه با ساختن سند عادی با تاریخ مقدم به توقیف، اقدام به انتقال آپارتمان به خویش در قالب عقد صلح نموده است.

حال سئوال این است که، چه جرایمی در این پرونده به وقوع پیوسته است؟

آیا اعطای وکالت تام‌الاختیار در قبال مهریه به شاکیه را می‌توان انتقال ملک به زوجه تلقی نمود؟

آیا احراز موضوع اخیر با مرجع کیفری می‌باشد؟ توضیح اینکه طرفین تحت عناوین تبانی و صدور چک بلامحل به قصد فرار از ادای دین و تحصیل مال در حکم کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول شکایت نموده‌اند.

نظر اکثریت

تبانی و فرار از دین و تحصیل مال در حکم کلاهبرداری منتفی است.

اعطاء وکالت دلیل بر انتقال مالکیت نیست.

جعل و استفاده از سند مجعول توسط زوجه محقق است.

نظر اقلیت

قصد زوجین انتقال بوده است و بایستی اراده طرفین مد نظر و بررسی شود و مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، جعل قابل تصور نیست و زوجه خود را محق دانسته است.

نظر هیأت عالی

اولاً- تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون در هر پرونده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه با قاضی رسیدگی‌کننده است.

ثانیاً- تنظیم سند عادی به تاریخ قبل از توقیف ملک مفروض بر احراز تبانی زوج با خریداران جرم محسوب نمی‌شود.

منبع: سامانه نشست های قضایی

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید