گواهی نامه رانندگی

مرجع رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه (بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران)

شماره : ۹۰۰۱/۲۷۸/۳۰                                                                                                                                                                     تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۸

بخشنامه دادگستری کل استان تهران

نظر به این که مطابق بند ۲ تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نرخ تعرفه مربوط به مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی از مبلغ ۲ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۳ میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

بدین ترتیب حداکثر مجازات بزه رانندگی بدون گواهی نامه منطبق با درجه شش از مجازات های تعزیری [ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲] است، لذا مستنداً به ماده ۷۲۳ قانون مجازت اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ و بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با رعایت مفاد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نیز تبصره ۲ ذیل آن که مقرر می دارد «مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود» بنابراین مجازات بزه «رانندگی بدون گواهی نامه» از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون بودجه سال ۹۵ یعنی مورخ ۹۵/۳/۲۰ مجازات درجه ۶ محسوب شده و رسیدگی آن در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است و مشمول مقررات رسیدگی مستقیم در دادگاه نمی باشد.

علیهذا دستور فرمایید منبعد ار ارسال گزارشات مربوط به وقوع بزه یادشده بصورت مستقیم به دادگاه های کیفری ۲ تهران خودداری نموده و وفق مقررات به نواحی دادسراهای ذیربط ارسال گردد.

ابراهیم فیروزبان حاجی

معاون قضایی رئیس کل دادگاهاههای عمومی و انقلاب تهران

منبع: قضاوت آنلاین

با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید