کارآموزی قضایی

انصراف وثیقه گذار از ضمانت متهم و تشریفات آن+فرم های قضایی (قسمت اول)

چگونگی انصراف وثیقه گذار از ضمانت متهم در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه و تشریفات قضایی آن به همراه فرم های قضایی مربوطه

پیرو وعده قبلی در دومین سال فعالیت قضاوت آنلاین، تمرکز ما بیشتر مصروف مسائل کاربردی حقوق خواهد بود که پست امروز نمونه ای از آن است. مطالب مرتبط با انصراف وثیقه گذار یا کفیل از ضمانت متهم و تشریفات آن به همراه دستورات و فرم های قضایی مربوط، شامل دو قسمت خواهد بود که قسمت اول آن را امروز و قسمت دوم آن را به فاصله چند روز پس از آن ملاحظه خواهد کرد که امیدواریم مورد توجه شما کاربران عزیز واقع شود.

علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

اصولا وثیقه‌گذاران(۱) به جهت رابطه خویشاوندی، عاطفی، ملاحظات اخلاقی و انسانی و یا بعضاً کسب درآمد مالی(۲) نزد مقامات قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، اجرای احکام و قاضی ناظر زندان حاضر به ایداع وثیقه برای آزادی متهم یا محکوم علیه و زندانی(۳) می شوند.

در عمل مواقعی پیش می آید که وثیقه‌گذار بنا به دلایلی چون نیاز به فروش ملک، عدم تمکین متهم در اجابت از دستور مقام قضایی برای حضور به موقع نزد ایشان که وی ناگزیر به حاضر کردن متهم شد، ترس از محکومیت احتمالی و قریب الوقوع متهم به مجازات به ویژه از نوع مالی نظیر رد مال، پرداخت جزای نقدی، عدم پرداخت وجوه وعده داده شده به خود، از عمل خویش پشیمان گشته و خواهان انصراف از ضمانت متهم و فک وثیقه ایداعی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  پیش بینی این مورد را نموده و بر خلاف سلف خود، مقررات کامل‌تری در این خصوص وضع نمود.

گرچه علی‌اصول وثیقه‌گذار باید به اقتضای قرارداد وثیقه، متهم را نزد مقام قضایی مربوط حاضر نماید تا بتواند درخواست فک وثیقه را نماید، چنانکه در ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: «کفیل یا وثیقه ‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.» اما قانونگذار در تبصره همین ماده، موردی را پیش بینی کرده که وثیقه گذار صرفاً با اعلام محل بازداشت متهم نیز می‌تواند این درخواست نماید. تبصره ماده مزبور در رابطه مقرر می دارد: «در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‌‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.»

حکم تبصره در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ وجود نداشت. منشاء حکم جدید نیز شیوع عملی موضوع آن است که قبل از قانون فوق وجود داشته و همکاران قضایی رویه واحدی در این خصوص نداشتند، به این نحو که برخی قضات عقیده داشتند، تکلیف در صورتی از وثیقه گذار ساقط می شود که وی متهم را نزد مقام قضایی حاضر کند نه این که صرفاً محل اقامت او را اعلام نماید. در مقابل برخی دیگر از قضات عقیده داشتند که اقامت متهم در بازداشتگاه یا زندان یک عمل خارج از اراده وثیقه‌گذار است، در نتیجه صرف اعلام ایشان به منزله حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی است و این مقام می تواند با درخواستی متهم را نزد خود حاضر کند اما حاضر کردن او توسط وثیقه گذار، در چنین شرایطی از اراده وی خارج بوده و مصداق تکلیف مالایطاق خواهد بود که با عدالت قضایی سازگار نیست. قانونگذار نیز با لحاظ همین ضروریات، با پذیرش نظر گروه دوم، به حق حکم قانونی در این خصوص وضع نمود. بنابراین از زمان لازم‌اجراء شده قانون آیین دادرسی کیفری یعنی از ۱۳۹۴/۴/۱ هرگاه وثیقه گذار مطلع شود که متهم بنا به عللی اعم از این که به جهت ارتکاب جرمی نزد ضابطین دادگستری یا به لحاظ به اجراء در آمدن محکومیت سابق در یکی از زندان های کشور در بازداشت به سر می برد و بیم آن را می دهد که بابت اتهامی که وی ضمانتش را نزد مقام قضایی کرده، به محکومیت او منجر شود، می تواند نزد مقام قضایی مراجعه و با اعلام محل بازداشت، تقاضای فک وثیقه خود را دارد. البته این امر باید نزد مقام قضایی احراز شود که به آن خواهیم پرداخت.

با توجه به این که تشریفات عملی کار جایی بیان نشده است و تاکنون نمونه دستور یا فرمی در این خصوص از سوی قوه قضاییه به واحدهای قضایی ارائه نشده است و تا آنجایی که ما مطلع هستیم، در دوره‌های کارآموزی قضایی نیز به صورت عملی به این مورد پرداخته نمی شود و از طرف مورد هم از موارد مبتلاء در عمل می باشد، ممکن است در مورد اقدامات اولیه مقام قضایی در مواجهه با درخواست وثیقه گذار، دستورات لازم در این مورد، شکل عملی کار، ابهاماتی باشد و نیاز احتمالی کارآموزان و شاید حتی برخی از همکاران قضایی (۴) باشد که تصمیم گرفته شد، نمونه حاضر که برگرفته از یک پرونده تحت رسیدگی قبلی بوده را جهت استفاده کاربران تهیه که امید است تا حدی راهگشای کارآموزان قضایی و عنداللزوم آن عده از همکارن قضایی باشد.

با توجه ماده ۲۲۸ قانون ذکر شده و تبصره آن، صورت عملی درخواست می تواند به دو گونه باشد؛ یکی آن که وثیقه گذار متهم را نزد مقام قضای حاضر و دیگر آن که تنها محل بازداشت وی را اعلام می دارد که ما نیز شیوه کار را طی دو قسمت بیان خواهیم کرد که بخش نخست آن را امروز و بخش دیگر آن را در جلسه آینده ارائه خواهد شد.

الف- وثیقه گذار با حاضر کردن شخص متهم نزد مقام قضایی، طی درخواستی کتبی یا شفاهی، اعلام می نماید که از این لحظه به بعد حاضر به قبول ضمانت ایشان نمی باشد:

بهتر است که درخواست وثیقه گذار کتبی باشد اما درخواست شفاهی نیز مانع پذیرش نیست و باید صورتجلسه شود. در هر حال، مقام قضایی باید با تنظیم صورتجلسه‌ای، حضور وثیقه گذار، متهم، علت مراجعه آنان در آن منعکس، نتیجه استرداد وثیقه و تأثیر آن در وضعیت متهم را به وی تفهیم و مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ تا اگر وثیقه دیگری دارد، معرفی تا کارشناسی و قبول شود والا بازداشت خواهد شد و ناگزیر تا معرفی وثیقه بعدی و احتمالا خاتمه رسیدگی البته با لحاظ محدودیت‌های ماده ۲۴۲ قانون آیین داردسی کیفری بازداشت و به زندان معرفی خواهد شد.

درخواست وثیقه گذار از مقام قضایی

بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

احتراماً اینجانب، ادریس بهشتیان، وثیقه‌گذار آقای ابلیس شیطانی فرزند عزرائیل متهم به یک فقره کلاهبرداری در پرونده کلاسه ۱۳۹۵۰۶۱۹ می‌باشم که به جهت نیاز شخصی، ناگریز به فروش ملک وثقیه می باشم و برای تنظیم سن رسمی نیاز به فک آن را دارم. نظر به این که متهم مذکور را نزد آن مقام حاضر نمودم، تقاضا دارم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده ۲۲۸ قانون آین دادرسی کیفری، متهم را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدام فرمایید.

با تشکر- ادریس بهشتیان

دستور بازپرس به دفتر شعبه:

بسمه تعالی- دفتر، تقاضا ثبت لوایح و لف سابقه به نظر برسد.

بازپرس دادسرای عمومی تهران

تنظیم صورتجلسه حضور طرفین و ابلاغ مراتب به متهم

با وصول پرونده از دفتر، بازپرس باید صورتجلسه ای به شکل زیر تنظیم نماید:

بسمه تعالی- به تاریخ بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه ۱۳۹۵۰۶۲۰ تحت نظر است. ملاحظه می گردد آقای ادریس بهشتیان وثیقه گذار متهم پرونده آقای ابلیس شیطانی فرزند عزرائیل در شعبه حضور دارند. شعبه خطاب به وثیقه گذار، هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی مجدد نیست. علت مراجعه خود با متهم را بیان نمایید؟ وثیقه گذار بیان داشت: اینجانب از ابتدای ایداع وثیقه ضمانت آقای ابلیس شیطانی را برعهده داشتم ولی به جهت این که خداوند فرزندی جدید به من داده و فرزندان دیگر من نیز بزرگ شدند، ناگزیر در صدد فروش ملک خود به منظور تهیه محل بزرگتری برای خانواده هستم، متهم را در نزد شما حاضر کردم تا از این لحظه انصراف ضمانت خود از ایشان را اعلام نموده و درخواست دارم تا با پذیرش تقاضایم دستور فرمایید نسبت به فک سند وثیقه من نیز اقدامات قانونی لازم به عمل آید. شعبه خطاب به متهم، هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی محدد نیست، تقاضای وثیقه گذار را شنیدید، با استرداد وثیقه از سوی ایشان، شما از این لحظه بازداشت خواهید شد. آیا وثیقه دیگری دارید تا معرفی نمایید و اقدامات قانونی نسبت به آن انجام شود یا خیر، زیرا در صورت عدم معرفی، به علت عجز از ایداع وثیقه به زندان خواهید رفت؟ [البته شکل فنی تر می تواند چنین باشد: نظر به این که وثیقه گذار شما به موجب تقاضای وارده به شماره ۱۳۹۵۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ مراتب انصراف خود را از ادامه ضمانت شما نزد این شعبه اعلام داشت و تقاضای رفع بازداشت از وثیقه را دارد و از آنجایی که این تقاضا مطابق قانون بوده و منعی برای پذیرش آن وجود ندارد، این شعبه با استناد به ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش آن، مراتب را به حضوراً به شما ابلاغ تا با توجه به قرار وثیقه مورخ ۱۳۹۵۰۳۱۹ از لحظه حاضر چنانچه وثیقه جدیدی دارید، معرفی و الا به علت عجز از معرفی وثیقه مزبور تا اطلاع ثانونی بازداشت خواهید بود.] متهم در پاسخ اعلام داشت: بله متوجه شدم و متأسفم که چنین شد. در حال حاضر وثیقه ندارم تا معرفی نمایم اما سعی می کنم در روزهای آتی از طریق خانواده و اقوام معرفی نمایم. به بازداشت خود اعتراض دارم / ندارم.

     وثیقه گذار- ادریس بهشتیان                                                         متهم- ابلیس شیطانی                                             بازپرس دادسرای عمومی تهران

دستور بعدی بازپرس به دفتر:

متعاقب امضاء صورتجلسه فوق توسط هر شخص مزبور، بازپرس باید به دفتر دستوری بشرح زیر صادر نماید:

دفتر: 1) با توجه به صورتجلسه تنظیمی روز جاری و اظهار عجز متهم از معرفی وثیقه، نامبرده بازداشت است که به این جهت طی شرحی به زندان معرفی و تذکر داده شود که تا اطلاع ثانوی بازداشت می باشد. 2) با توجه به تقاضای آقای ادریس یهشتیان به عنوان وثیقه گذار قرار وثیقه مورخ ۱۳۹۵۰۳۱۹ بشرح لایحه وارده شماره ۱۳۹۵۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ و با استناد به ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش درخواست نامبرده در رفع مسئولیت، طی شرحی به ثبت اسناد و املاک منطقه بهشت برین تقاضا که نسبت به فک سند وی اقدام و نتیجه را به این شعبه اعلام نمایند.

بازپرس دادسرای عمومی تهران

دو نکته کاربردی مهم:

الف-در صورت عدم اعتراض متهم به بازداشت خود، نامبرده به زندان معرفی می شود ولی در صورت اعتراض، ضمن معرفی متهم به زندان، پرونده به نظر قاضی اظهارنظر به عنوان جانشین دادستان یا سرپرست دادسرای عمومی در نواحی بزرگ نظیر تهران رسیده تا در صورت موافقت ایشان پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه مربوطه ارسال شود و منتظر نتیجه آن باشیم.

ب- اگر متهم قبلاً از سوی شعبه به زندان معرفی شد و متعاقباً با قرار قبولی وثیقه آزاد گردید، بهتر است معرفی اخیر پیرو معرفی اولیه او، نامه آزادی وی به زندان و عطف به پاسخ آزادی متهم از زندان با ذکر علت بازداشت فعلی صورت گیرد تا سوابق او در زندان یکسان سازی شده و از ثبت سوابق چندباره متهم به علت اتهام های متعدد که به هنگام آزادی متهم مثلاً پس از تحمل کیفر ممکن است ایجاد مشکل کند، جلوگیری شود.

زیرنویس:

(۱) اقدام راجع تقاضای کفیل و نیز  شخص محکوم علیه و زندانی تقریباً مشابه وثیقه گذار و متهم است.

(۲)ه متأسفانه ایداع وثیقه در قبال اخذ وجه از خانواده متهم یا زندانی با مبالغ متفاوت که بسته به نوع اتهام متهم و یا نوع محکومیت محکوم علیه و میزان قرار تأمین کیفری و یا محکومیت وی دارد، در حال شیوع است. به ما نظر مسئولین باید فکری در این خصوص بیندیشند زیرا ممکن است در آینده این عمل حسن نیت عده ای که صرفاً بنا به ملاحظات انسانی و اخلاقی حاضر به پذیرش ضمانت می شوند را تحت الشعاع خود قرار دهد و آنان نیز به این گروه بپوندند و در نتیجه کمتر کسی حاضر به پذیرش ضمانت متهم بدون هیچ چشم‌داشتی شود که نتیجه قهری آن اضافه شدن به رقم بازداشتی ها خواهد بود.

(۳) ذکر متهم از این حیث است که شایع ترین موارد اخذ تأمین های کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی، نسبت به متهم است اما قواعد این مرحله نسبت به محکوم علیه و زندانی صادق است. مثلاً در مواردی که متهم برابر آئين‎ نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۲۳ آذر ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییهقصد اخذ مرخصی از زندان دارد، تحت شرایطی قاضی ناظر زندان از وی وثیقه ملکی اخذ می نماید که بحث ایداع وثیقه در این مرحله نیز مطرح می شود که تابع همین مقررات کلی است.

(۴) متأسفانه تراکم کار در شعب مراجع قضایی سبب شد قضات برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به جای دستنویسی دستورات و تصمیمات خود، آن را به صورت نمونه فرهایی در آورده که بر حسب مورد از آن استفاده می نمایند که ما نیز در شرایط فعلی و با حجم کار کنونی با آن موافقیم و بسیار هم مؤثر است اما نکته ای که در این خصوص باید در نظر داشت این است که باید قسمت های مربوطه خالی را متناسب با پرونده تحت رسیدگی تکمیل و بعضاً تغییر و اصلاح نمود که در برخی موارد مشاهده شده این امر مغفول واقع می شود.

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (14 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۲۲ دیدگاه

 1. Avatar

  سلام
  برای یکنفر وثیقه گذاشتیم.
  الان متهم بخاطر اتهام دیگر بازداشت شده.
  آیا می توانیم درخواست ازادی وثیقه کنیم.
  چون رفتیم پیش قاضی درخواست آزادی وثیقه کردیم، قبول نکرد و گفت باید متهم حضوراً بیاد، در حالی که متهم بخاطر اتهام دیگر بازداشته.

 2. Avatar

  با سلام
  بنده سند منزلم را برای شخصی در دادگاه ضمانت گذاشته ام و اکنون قصد آزاد سازی سندم را دارم اما متهم حاضر به حضور در دادگاه و آزاد سازی سند نمی شود.
  من چگونه می توانم سند خود را آزاد کنم؟

 3. Avatar
  امیرعباس دهقانی

  با سلام
  اگر بابت چک و محکومیت پرداخت، مالی توسط شخص ثالث معرفی شود و سند بازداشت شود در له شاکی،
  آیا می توان با انصراف شخص ثالث و معرفی متهم یا همان فرد محکوم، سند را از بازداشت و توقیف در آورد؟

 4. Avatar

  خوشبختانه توانستم به نحوی ایشان را راضی کنم که خودشان با پای خود به دادسرا بیایند و من سندم را برداشتم.
  منظورم از اعمال زور این بود که، چند نفر دست و پای ایشان را بگیرند و با زور به دادسرا بیاورند.
  هرچند که می دانم حکم این کار آدم ربایی است، اما می خواستم بدانم اگر ایشان شکایتی از من نمی کردند، باز هم تحت پیگرد و مجازات قرار می گرفتم یا خیر؟

  • علیرضا مرادی

   با درود
   ضمن ابراز خرسندی از حل مشکل قبل از توسل اعمال زور به نحو توصیف شده!
   روزانه جرایم متعددی در کشور واقع می شود اما چون اعلام و یا شکایتی به عمل نمی آید، مراجع قانونی ذیربط مطلع نشده و اقدامی در خصوص کشف و تعقیب مرتکبین آن انجام نمی دهند.
   اعمال زور شما و شرکاءتان می توانست یکی از این مصادیق باشد.

 5. Avatar

  سلام
  من برای شخصی سند منزلم را به عنوان وثیقه گذاشتم تا ظرف مدت ۱ هفته سند دیگری پیدا کنند و جایگزین سند من کنند.
  بعد از گذشت ۶ ماه نه سندی جایگزین کرده است و نه با من به دادسرا می آید.
  اگر ایشان را با اعمال زور به دادسرا ببرم ایشان می تواند از من شکایت کند؟

  • علیرضا مرادی

   با درود
   برای پاسخ نیاز است تا مقصود از اعمال زور را بیان تا مشخص شود با توسیل به چه اعمالی خواهید توانست متهم را به دادسرای ببرید.

 6. Avatar

  سپاسگزارم از لطف جنابعالی
  ولی اگر به هر دلیلی از حضور در دادگاه امتناع نمود، این حق برای بنده هست که از ایشون شکایت کنم
  چون احساس می کنم این شخص قصد جابجایی سند را نداره و منتظر تا تکلیف پرونده‌اش مشخص بشه
  آیا می تونم ممنوع الخروجش کنم یا خیر؟
  متشکرم

  • علیرضا مرادی

   با درود و سپاس
   اول- در صورت امتناع متهم از حضور نزد مقام قضایی، در اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری از شما درخواست حاضرکردن وی می شود اگر نتوانید ظرف مدت یک ماه اقدام کنید، مبلغ وثیقه از محل سند ضبط می شود.

   سوم- در صورت ضبط وجه الوثاقه با جمع شرایطی می توانید درخواست وجوه پرداختی را از متهم نمایید.

   دوم- ممنوع الخروجی اعم از این که به موجب ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در قالب دستور و یا براساس بند ث ماده ۲۴۷ این قانون در قالب قرار نظارت قضایی باشد، به اختیار مقام قضایی مربوطه است.
   در خصوص پرونده شما، درخواست ممنوع الخروجی نسبت به مورد اول منتفی است ولی مورد دوم به صلاحدید این مقام است که اصولاً از سوی کفیل یا وثیقه گذار این درخواست پذیرفته نمی شود.

 7. Avatar

  با سلام
  بنده برای شخصی که متهم به جعل چک می باشد (ایشان در یک معامله ماشین از شخص خریدار، چک جعلی دریافت نموده و هنگام مراجعت به بانک جهت نقد کردن چک، متوجه جعلی بودن آن شده و توسط پلیس دستگیر شد و نیز از شخص که چک را دریافت نموده شکایت کرده، لازم بذکر است که این آقای کلاهبردار از چند نفر کلاهبردار نموده) وثیقه گذاشته ام.
  حالا به سند ملک نیاز دارم ولی متاسفانه این آقا از جابجایی سند طفره می رود.
  لذا خواهشمندم بفرمایید که خودم شخصا می توانم به دادسرا و شعبه (دادسرای رسالت ناحیه ۴) مراجعه کنم و مراتب اعتراض را انجام دهم یا خیر؟
  همچنین می توانم سند را بدون حضور این شخص آزاد کنم؟
  متشکرم

  • علیرضا مرادی

   با درود
   صرف نظر از تردیدهایی که در توجه اتهام شخص خریدار وجود دارد،
   شما می توانید در اجرای ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری با حاضر کردن متهم موضوع قرار وثیقه نزد مقام قضایی مربوطه، درخواست انصراف ادامه مسئولیت و رفع توقیف سند را نمایید.
   همجنین می توانید، با معرفی سند دیگر یا پرداخت مبلغ وجوه نقد به ارزش قرار وثیقه، درخواست جایگزین نمودن وثیقه جدید با سند قبلی را نموده تا با انجام تشریفات قانونی نسبت به رفع توقیف سند شما اقدام شود.
   مراجعه حضوری به مرجع قضایی بدون یکی از اقدامات ذکرشده شده، فایده ای نخواهد داشت.

 8. مدیر سایت

  با سلام
  با توجه به این که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ادارات دولتی باید شخصی را مالک رسمی بشناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده است.
  از آنجایی که گرچه حکم به تنظیم سند رسمی به نام شما صادر شده است ولی هنوز مطابق ماده فوق ملک به نام شما در دفتر املاک ثبت نشده است، بنابراین از نظر ادارات از جمله اجرای احکام هنوز شما مالک رسمی ملک محسوب نشده و نمی توانید اقدام به درخواست رفع توقیف نزد آن مرجع ملک نمایید.
  بنابراین یا باید مالک رسمی نسبت به درخواست فوق اقدام نماید یا شما با استفاده از وکالت نامه دریافتی از ایشان نسبت آن اقدام نمایید.
  لطفاً منبعد سئوال خود را در انجمن حقوق قضاوت آنلاین مطرح نمایید تا بتوان بطور مشروح پاسخ داد.

 9. Avatar
  مسعود وهابی

  در حکمی از طریق دادگاه الزام به سند به نام اینجانب شده ولی سند فوق در بازداشت کیفری می باشد که اداره ثبت به دلیل بازداشت سند قادر به انتقال نمی باشد.
  از طرفی شخص در زندان بسر می برد و قاضی اجرای احکام بیان می کند که همان شخصی که سند در بازداشت گذاشته باید بیاد رفع بازداشت نماید، حال که در رأی قطعی شده سند باید به نام بنده بخورد.
  در این شرایط چکار باید بکنم.

 10. Avatar

  سلام
  یه بنده حدایی سند وثقیه گذاشته و من به اتهام اخد رشوه رو آزاده کرده و چون پرونده در دست بازپرس هستش هنوز تکمیل نشده و وثیقه گذار می خواد وثقیه خود را آزاد کند و من میخوام وثقیه رو جابجا کنم و یه وثیقه دیگه بزارم.
  روش و مراحل جابجایی چطوره؟ در ضمن داداسرای نطامی می باشد.

  • علیرضا مرادی

   با درود
   شما باید به همراه شخص وثیقه گذار جدید با در دست داشتن درخواست خود مبنی بر جابجایی وثیقه و نیز تمایل این شخص در ایداع وثیقه برای شما، به همراه اصل و تصاویر مصدق سند مالکیت و اوراق هویتی وی نزد بازپرس رفته و تقاضاها را تقدیم تا با قبول درخواست ها، صدور دستور لازم، عنداللزوم کارشناسی سند مالکیت، توثیق آن در ثبت و در نهایت صدور قرار قبولی وثیقه جدید، نسبت به فک سند ملکی وثیقه گذار قبلی اقدام نمایید.

 11. Avatar

  سلام
  مادر من ضامن شخصی شد که به علت بدهی زندان بود و فیش حقوقی خودشو به عنوان ضمانت گذاشت و اون شخصم با ضمانت مادر من و پدر خودش آزاد شد.
  حالا بدهی شو نمی‌ده و هر ماه مبلغی از حساب مادر من و پدر خودش کم میشه.
  ما شکایت کردیم و به زندان انداختیمش و تقاضای فک ضمانت کردیم، حالا می خوام بدونم، امکانش هست با وجود زندانی کردن اون شخص بدهکار، از مادر من فک ضمانت بشه؟

  • علیرضا مرادی

   با درود
   هرچند در سئوال مشخص نیست که بدهکار زندانی، به چه نوع محکومیتی محکوم گردید و مقصود از شکایت چیست و نحوه‌ی تحویل زندانی به زندان چگونه صورت گرفت، اما مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که مقرر می دارد: «مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مواردی است که متهم به دستور مقامات قضایی، جلب و نزد آن مقام معرفی می گردد»، در صورتی که بدهکار را مادر شما به مرجع قضایی تحویل داده باشد، می تواند به استناد ماده ۲۳۶ مزبور از دادستان درخواست رفع مسئولیت خود را نمایند، با این قید که، چون قبلاً تخلف کفیل در حاضر کردن زندانی محرز شد، حداکثر تا یک چهارم مبلغ وجه الکفاله از وی اخذ می شود اما کسر مابقی آن منتفی می شود.

 12. Avatar

  با سلام
  از ضمانت فردی را بابت بدهی اش در دادگستری را تقبل و بابت آن خودرویم توقیف می باشد حال هیچ اقدامی جهت بدهی اش نکرده است واز عمل خود ندادم و پشیمان هستم میخواستم راهنمائی هم کنید ممنون وسپاسگزارم

  • علیرضا مرادی

   با درود
   بطور مشخص معین نیست که مقصود شما از ضمانت چیست و نزد کدام مقام قضایی در دادسرا، دادگاه یا اجرای احکام صورت گرفت. به همین جهت نمی توان پاسخ دقیقی ارائه نمود.
   به عنوان یک قاعده کلی، از هر شخصی که کفالت یا ضمانت کرده باشید، باید وی را در مواقعی که مقام قضایی نیاز دارد، حاضر کنید والا مبلغ کفالت یا ضمانت از شما ضبط خواهد شد. وصول این وجه بر مبنای قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید