نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

نظریه کارشناسی مبنای انتساب جعل سند به متهم

کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۰۷

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ قضات شهر بروجن در استان چهار محال و بختیاری

موضوع: بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل

پرسش

در پرونده ای شاکی شکایتی علیه اشخاص الف و ب دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح می نماید که پس از انجام تحقیقات مقتضی و ارجاع موضوع به کارشناس یک نفره و هیات سه نفره و با رد اعتراض مشتکی عنهم، دادیاری در خصوص اتهامات شخص الف اظهار نظر و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید لکن در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر ننموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولی جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و موضوع رفع نقص، ارجاع موضوع به کارشناسی ۵ نفره و اظهارنظر نسبت به قسمتی که سابقا اظهار نظر نشده است، می باشد که پس از ارجاع به هیات کارشناسی ، آن هیات جعل را به شخص ب منتسب می داند.

حال با توجه به موارد مذکور تکلیف اظهار نظر در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل به چه نحوی است ؟

نظر اتفاقی

باتوجه به این که دادسرا بر اساس نظر هیات کارشناسی ۳ نفره اظهار نظر نموده است و ارجاع به هیات ۵ نفره طبق نظر دادگاه بوده است، لذا دادسرا می بایست طبق همان نظر هیات ۳ نفره در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر نموده ( قرار منع تعقیب صادر نماید) و پس از رفع نقص ، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید .

نظر هیأت عالی

مستفاد از تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نظریه کارشناسی برای قاضی مربوطه در هر صورت ( اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند و ….) طریقیت داشته و نه موضوعیت و لذا این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادسرا ( ذی ربط) نظریه هیأت کارشناسان سه نفره، منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد ولو آنکه قبلاً نظریه هیأت مزبور مورد پذیرش مقامات قضایی دادسرا واقع و بر اساس آن برای شخص ( الف ) کیفر خواست صادر شده باشد، مانع قانونی در متابعت از نظریه هیأت کارشناسان پنج نفره که در اجرای قرار رفع نقص دادگاه در دادسرا اظهار نظر نموده اند، وجود ندارد و قاضی دادسرا باید در خصوص اتهام شخص ( ب ) که قبلاً نسبت به وی قرار نهایی صادر نشده است ، بر اساس تشخیص اخیر خود رفتار نماید.

سامانه نشست های قضایی قضات

سئوالات در انجمن «جعل و استفاده از سند مجعول» طرح شود.
5/5 = (1 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=78561


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره کیانوش جاودانی

ترازوی عدالت
حقوقدان علاقمند به ادبیات، روان شناسی و سینما
موجب خوشحالی است که دانسته های خود را با خوانندگان قضاوت آنلاین به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن