شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

اخلال در نظم عمومی کلانتری با ایجاد سر و صدا

نکته: رویه برخی مراجع قضایی بر این است که به مجرد وصول گزارش مراجع انتظامی دایر بر اخلال در نظم عمومی محل این مراجع، به ویژه اگر گزارش ممضی به امضاء چند مأمور هم باشد، قرار جلب به دادرسی در دادسرا و حکم محکومیت متهم در دادگاه کیفری دو صادر می شود، بدون این که بررسی دقیق نوع عمل و انطباق آن با عنصر قانونی جرم و نیز ارزیابی ادله اثباتی آن از طریق احضار مأمورین امضاء کننده ذیل صورتجلسه و عنداللزوم مواجهه حضوری با متهم صورت گیرد. به این ترتیب، گزارش را هم اعلام جرم و هم دلیل اثبات آن قلمداد می کنند! کثرت پرونده های ارجاعی به شعب و نگرش آماری حاکم نیز مزید بر علت کیفیت رسیدگی است.

دقت نظر قضات دادگاه تجدید نظر در رأی حاضر از آن حیث ستودنی است که مساعی خود را معطوف به محتوای گزارش به ویژه نوع و کیفیت عمل مادی انجام شده از سوی متهم و انطباق آن با عنصر مادی جرم نمودند و در نتیجه اعمالی که کلانتری به متهم نسبت داده را با ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات منطبق ندانسته و بر این اساس حکم برائت متهم را صادر نمودند.

اهمیت وجود آرای فوق زمانی دو چندان می شود که در عمل دیده شد، گزارش ارسالی ریشه در نافرمانی متهم در اطاعت از خواست احدی از مأموران و رنجش وی از متهم داشته که دیگر مأموران حاضر نیز به جهت همکار بودن، ذیل صورتجلسه را امضاء نمودند. چنین مواردی تنها با رسیدگی دقیق قضایی آشکار شده و ثمره آن نجات بی گناهی از مجازات خواهد بود.

صرف ایجاد سر و صدا در کلانتری بدون اقدام عملی خاص قانونی مصداق جرم اخلال در نظم عمومی کلانتری نیست

عنوان: ایجاد سر و صدا در کلانتری

پیام: ایجاد سر و صدا در کلانتری، مصداق بزه اخلال در نظم عمومی نیست.

شماره دادنامه: ۲۰۰۱۶۲

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۲/۱۴

مرجع صدور: شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزائی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع. ش.ف. مبنی بر شرب خمر و اخلال در نظم عمومی کلانتری … و همچنین توهین و فحاشی به دفعات متعدد نسبت به شاکیه ح.س. الف با عنایت به جمیع محتویات پرونده ، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به ارتکاب کلیه جرائم موصوف در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و همچنین مفاد گزارش فرماندهی کلانتری … مبنی بر جنجال و هیاهو و تخریب اموال عمومی کلانتری منجر به برهم زدن نظم عمومی و توجه به مفاد گزارش بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای ناحیه … تهران (برگ ۱۷ پرونده) مبنی بر اهانت و فحاشی به شاکیه در مرئی و منظر بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش نزد دادگاه محرز و مسلم است فلذا به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم محکومیت وی به لحاظ شرب خمر به تحمل هشتاد تاریانه حد شرعی و همچنین به استناد مواد ۶۰۸ و ۶۱۸ از قانون تعزیرات (کتاب پنجم) حکم محکومیت وی به لحاظ اخلال در نظم عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری به انضام تحمل هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری و به جهت توهین و فحاشی به شاکی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. ایام بازداشت قبلی متهم وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاسبه و منظور گردد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزائی تهران

شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۶

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

مرجع صدور: شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. ش.ف. به طرفیت خانم ح.س.الف نماینده دادستان از دادنامه شماره ۲۰۰۱۶۲ مورخ ۱۴/۲/۹۳ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزائی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهامات شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی و به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری و به جهت توهین و فحاشی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده است.

اینک با توجه به محتویات پرونده، در مورد اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به محتویات پرونده دلیل کافی بر اینکه تجدیدنظرخواه اقدامی کرده باشد که باعث اخلال در نظم عمومی باشد وجود ندارد و اگر منظور ایجاد سر و صدا در داخل کلانتری نیز باشد که باعث اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی نمی باشد لذا در این خصوص اعتراض را وارد و به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری [۱۳۷۸] دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه از اتهام تبرئه می شود ولی در خصوص اتهام شرب خمر و توهین و فحاشی جرم محرز است و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه بعمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده ۲۵۷ مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید . این رأی قطعی است.

شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سامانه ملی آرای قضایی

5/5 = (7 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=81698


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۶ دیدگاهها

 1. Avatar photo

  درود بر همگی
  امان از گزارش های کلانتری که متأسفانه در برخی موارد سره با ناسره در آن خلط می شود.
  انشاء الله که مأموران در تنظیم گزارش خدا را ناظر بر اعمال خود دیده و به درستی اقدام کنند.

 2. Avatar photo

  با سلام
  بنده نیز با شما هم نظرم که متأسفانه برخی قضات گزارش های کلانتری را وحی منزل فرض کرده و بدون ورود به رسیدگی آن حکم صادر می کنند.

 3. Avatar photo
  جهانگیر ارجمندی

  سلام
  یکی از اقوام بنده برای پیکیری مشکل فرزندش که کلانتری بابت ارتکاب جرمی دستگیر کرده به این مرکز مراجعه کرد و با مأمور بگو و مگو کرد، مأمور برایش گزارش نوشت که تو با سر و صدا در کلانتری اختلال در نظم کردی
  برایش صورتجلسه کرد و همکاران وی نیز زیر آن را امضاء کردند. به دادسرا ارسال شد و دادیار بدون بررسی این که آیا واقعا اخلال در نظمی صورت گرفته برایش قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
  امیدوارم که دادگاه مانند قضات تجدیدنظر دقت کنند و رأی بر بیگناهی ایشان دهند.

 4. Avatar photo

  سلام
  چرا کیفیت عملکرد مأموران نیروهای انتظامی به ویژه کلانتری و پلیس راهنمایی و رانندگی به نحوی است که برای حل مشکل مردم، برای آنان مشکل تراشی می کنند؟!

 5. آواتار حقوقی قضاوت آنلاین

  سلام
  در ساختمانی که زندگی می کنم واحد همجوارم یک افسر نیروی انتظامی ساکن می باشد که با من خصومت دارد و از طریق یکی از مستاجرین که بیوه هستن و رابطه نزدیکی با هم دارن، برای من مزاحمت ایجاد مکنه. حتی مستقیم گفته که من ملک خودم را بفروشم و بروم و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده میکنه و منو آزار میده. مثال به اون خانم میگه برو درب خونه منو بشکنه، فحاشی کنه و بعد همین خانم میره از من شکایت میکنه و افسر مذکور اعمال نفوذ میکنه، پرونده رو پیش میبره تا حالا ۳۰ بار از من شکایت کرده که دوبار منجر به حبس شد، به اتهام توهین و تهدید.
  چند روز پیش هم باز همون خانم آمد با میله آهنی به من حمله کرد و بینی منو زخمی کرد که من شکایت کردم، نامه پزشک قانونی گرفتم، دستور قضایی هم مبنی بر احضار متهمه به کلانتری و بازجویی از وی صادر شد ولی در کمال تاسف وقتی من به کلانتری مراجعه کردم افسر پرونده گفت پرونده گم شده، من با ۱۹۷ تماس گرفتم گفتم که افسر نیروی انتظامی اعمال نفوذ کرده پرونده منو گم و گور کردن ولی ۱۹۷ هم کاری نکرد.