نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

عنصر قانونی جرم معاونت در قتل عمدی

با نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عنصر قانونی جرم معاونت در قتل عمدی بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی است

کد نشست ۱۴۰۰-۷۷۴۱

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ قضات شهر استهبان در استان فارس

موضوع: نسخ [تبصره] ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 توسط ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پرسش

مجازات معاونت در قتل مستوجب تعزیر (تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375) به موجب ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ گردیده است یا خیر؟

نظر اکثریت

تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375نسخ گردیده است و مشمول بند ت ماده 127 [قانون مجازات اسلامی] می باشد چون در تبصره 2 ماده 127 مقرر گردیده که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نگردد مشمول بند ت می گردد. از طرفی اعمال بند ت ماده 127 که مجازات معاون را یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی دانسته است که حسب ماده 19 ناظر بر ماده 612 مجازات معاون درجه 5 یا 6 می باشد که نسبت به تبصره ماده 612 به نفع متهم می باشد با لحاظ آنکه قانون جدید (ماده 27) مساعد تر به حال متهم می باشد در این حالت بایستی بر اساس ماده 127 اقدام گردد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 127 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد «چنانچه در قانون یا شرع مجازات دیگری تعیین نشده باشد» ماده 612 که خاص مقدم است به موجب قانون عام موخر نسخ نگردیده است و معاونت در قتل مشمول ماده 612 می باشد، زیرا به صراحت مجازات معاونت در یک بزه معین (قتل) را تعیین نموده است و بند ت ماده 127 در مواردی قابل اجرا است که در قوانین مجازاتی برای معاونت در یک جرم تعیین نشده باشد.

نظر هیئت عالی

مستفاد از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99، تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات منسوخ است و عنصر قانونی معاونت در قتل عمدی بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد.

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=82666


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره سیروس کبیری

آقای حقوق
دانش آموخته حقوق
تلاشم بر آن است تا دانش حقوقی خود را در حل مشکلات اعضای سایت قضاوت آنلاین و انجمن مشاوره حقوقی آن بکار گیرم.
دیگر نوشته‌های من
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید