تأمین خواسته
تأمین خواست

تأمین خواسته در امور حقوقی از درخواست تا اجراء (قسمت اول)

با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی، بررسی گستره و محدوده و نیز نحوه اجرای مقررات مزبور بطور خاص و موردی برای جامعه حقوقی و به ویژه کارآموزان قضایی ضروری به نظر می رسد، خصوصاً اینکه نحوه و قلمروی اجرای دقیق مقررات آیین دادرسی مدنی با منافع اصحاب دعوا ارتباط مستقیم دارد.

از جمله مواردی که اجرای آن از حساسیت فراوان برخوردار بوده و به حق توسط قانونگذار به آن پرداخته شد، تامین خواسته است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به درستی مدنظر قرار گیرد، می‌تواند از تضییع حقوق مراجعین به مراجع قضایی جلوگیری نموده و حتی موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی را فراهم آورده و در نتیجه مانع اطاله دادرسی بی مورد شود.

بنابه‌مراتب، تحقیق نسبتاً جامعی در این خصوص صورت گرفته که سعی شد نکات لازم در مورد تأمین خواسته از ابتداء درخواست تا صدور قرار و اجرای آن به صورت علمی و عملی (کاربردی) بررسی و ارائه شود. برای سهولت آموزش، مباحث به شش قسمت زیر تقسیم گردید:

قسمت اول: کلیات، تعریف، مفهوم و فلسفه تأسیس تأمین خواسته

قسمت دوم: شرایط عمومی درخواست صدور قرار تأمین خواسته

قسمت سوم: شرایط اختصاصی درخواست صدور قررا تأمین خواسته

قسمت چهارم: موارد درخواست صدور قرار تأمین خواسته

قسمت پنجم: نحوه صدور و اجرای قرار تأمین خواسته

قسمت ششم: پرسمان (پرسش و پاسخ) قضایی در خصوص صدور قرار تأمین خواسته

به این ترتیب تمامی نکات لازم پیرامون تأمین خواسته به صورت کارگاهی بیان خواهد شد. هر قسمت از موارد فوق که منتشر شود، لینک متناظر با آن در همان قسمت نیز فعال خواهد شد. بخش اول به اقتضای مطالب آن، کمی کوتاه از سایر بخش ها است اما در قسمت های بعدی، مباحث مبسوط تر ارائه می شود. امید است که این مطالب برای شما کاربران گرامی مفید باشد. ضمناً در هر قسمت که حروف اختصاصی ق.آ.د.م. بکار برده شودف منظور قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی می باشد.

قسمت اول: کلیات، تعریف، مفهوم و فلسفه تأسیس تأمین خواسته

در اولین بخش از “سلسله مباحث مربوط به تأمین خواسته در امور حقوقی”، به تعریف، مفهوم  و فلسفه حقوق این تأسیس می پرازیم که به اقتضای موضوع کمی مختصر خواهد بود.

گفتار نخست: کلیات

الف- تعریف و مفهوم تأمین خواسته

تأمین در لغت به معنی «ایمن کردن و حفظ کردن» و خواسته در همین لسان به معنی «مال و ملک» می‌باشد اما در لسان حقوق، تأمین خواسته، تأسیسی است که به وسیله آن خواهان می‌خواهد، خواسته‌ی خویش را به امنیت در آورد. حقوقدانان برای تأمین خواسته، تعاریف متعددی ذکر نموده‌اند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. وثیقه و تضمینی است که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه می‌خواهد.

۲. تامین خواسته، حربه ای است که قانون به دست مدعی داده است که علیه خوانده‌ی بدهکار و بد حساب به کار بندد.

۳. تامین خواسته، اقدام احتیاطی است که طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام می گیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند.

۴. تاسیسی است که به موجب آن خواهان می تواند، تحت شرایطی ضمن اقامه‌ی دعوی یت قبل و یا بعد از آن، خواسته یا معادل آن را با تحصیل و اجرای قرار دادگاه، بازداشت نماید.

۵. تامین خواسته، یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال بلامعارض خوانده تا پایان دادرسی به حیطه‌ی توقیف در آورده و مانع نقل و انتقال می‌شود تا طلب خود را وصول و ایصال کند.(۱)

ب- فلسفه تأسیس تأمین خواسته

 از آنجایی که تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است که به تقاضای ذینفع، برای تضمین و تسهیل دسترسی وی به عین خواسته دعوی یا معادل آن، از سوی مرجع صالح در قالب قرار صادر می‌شود. تأمین خواسته اختصاص به دعاوی مالی دارد.(۲) به عنوان مثال تأمین و توقف حساب بانکی یا اتومبیل یا مال منقول بلامعارض در قبال وجه یک فقره چک. بنابراین فلسفه و اهداف تأمین خواسته در تعریف اصطلاحی آن نهفته است که عبارت است از یک تدبیر احتیاطی برای حفظ خواسته خواهان.

 زیرنویس:

(۱) شریفی، مهدی و انوشه‌پور، مسعود، کتاب تامین خواسته، انتشارات جنگل، ج اول، ص۹۰

(۲) علت و چرایی آن را در قسمت سوم مقاله با عنون «شرایط اختصاصی درخواست تأمین خواسته» به همراه نظریات حقوقی ارائه شده و تعیین نظر برتر مورد بحث قرار خواهیم داد.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8345


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مهران کاظمی فروز

مهران کاظمی افروز
قاضی دادگستری تهران کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم مفید باشد. تمام نوشته‌های من