پرداخت ارش البکاره

رأی دادگاه حقوقی در مورد شرایط صدور حکم به پرداخت ارش البکاره

قضاوت آنلاین: نمونه آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در مورد شرایط صدور حکم به مطالبه ارش البکاره از پایگاه خبری قضاوت انتخاب گردید که به موجب رأی شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران لازمه آن اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده خوانده از زیر دست بودن خواهان است که منجر به همخوابگی نامشروع وی شده باشد. رأی مزبور عیناً از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردید.

رأی شماره ۹۰/۶۸۳ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خانم ه.م. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت آقای ی.م. به مطالبه ارش‌البکاره به انضمام خسارت مادی و معنوی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله از حیث صلاحیت مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال. با توجه به محتویات پرونده و مستند ابرازی از سوی خواهان و مدافعات خوانده، نظر به اینکه دلیلی مبنی بر اینکه خواهان در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به هم‌خوابگی نامشروع شده باشد، ارائه نشده است با استفاده از ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی و استعانت از اصول کلی برائت و عدم اشتغال ذمه، حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم ه.م. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت آقای ی.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۰/۶۸۳ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است

3/5 = (2 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8421


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن