تجارت الکترونیکی

آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1384

آيين‎نامه ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17دی ماه 1382 مجلس شورای اسلامی مصوب 1384/5/2 هيأت وزيران

شماره27042/ت31386هـ                                                                                                                                                                                  4/5/1384

وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12194/1 مورخ 18/6/1383 وزارت بـازرگانـي و بـه استنـاد مـاده (48) قانون تجارت الكترونيكي -مصوب 1382 ـ‌  آيين‎نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آييننامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي

ماده 1ـ در اين آيين‎نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‎روند:
الف ـ سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از مصرف‎كننده (كه از اين پس سازمان ناميده مي‎شوند): اعم از هر مؤسسه،  شركت يا انجمني است كه مطابق قانون يا در اجراي آن با هدف حمايت از مصرف‎كننده در زمينه‎هايي از قبيل قيمت كالا و خدمات اعم از توليدي و وارداتي، سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كالاهاي مصرفي و خدماتي ايجاد و يا ثبت شده يا مي‎شوند.
ب ـ مصرف‎كننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه‎اي به خريد كالا و خدمت اقدام مي‎كند.
ج ـ تأمين‎كننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‎اي فعاليت مي‎كند.

ماده 2ـ سازمان مي‎تواند در موارد زير و به ترتيب پيش‎بيني شده در اين آيين‎نامه، مبادرت به طرح شكايت در مراجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيتدار نمايد:
الف ـ به تقاضاي مصرف‎كننده متضرر؛
ب ـ به تقاضاي يك يا چند مصرف‎كننده در حالي كه تعداد كثيري از مصرف‎كنندگان ضرر مشتركي را متحمل شده‎اند؛
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاي شاكي خصوصي.

تبصره 1- منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمین کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی-مصوب 1382- متحمل آسیب یا خسارت شده است.

تبصره 2ـ هر يك از اشخاص مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده مي‎بايد همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارك مثبته ادعاي خود را به سازمان ارايه نمايند.

ماده 3ـ درخواستهاي مطرح شده از جانب مصرف‎كنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ و شماره ثبت به تقديم‎كننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوي و شكايت توسط سازمان در مراجع ذي‎ربط قانوني حسب مورد مطابق تشريفات آيين رسيدگي مراجع مربوط خواهد بود.

ماده 4ـ سازمان مكلف است نسبت به تقاضانامه‎هاي دريافت شده ظرف يك هفته تعيين تكليف كند و در صورت مقتضي ظرف يك ماه نسبت به طرح شكايت در مراجع قانوني ذي‎ربط اقدام نمايد. در غير اين صورت پاسخ مناسبي به درخواست‎كننده ارايه كند. اين مواعد با رضايت مصرف‎كننده و نيز در صورتي كه موضوع نياز به بررسي بيشتري توسط سازمان داشته‎باشد براي يك ماه قابل تمديد خواهد بود.

ماده 5 ـ سازمان مي‎تواند براساس دلايل و مدارك موجود نسبت تعيين طرف دعوي اقدام كند كه حسب مورد ممكن است طراح كالا، سازنده مواد اوليه، توليدكننده، عرضه‎كننده و فروشنده يا مجموعه‎اي از آنها باشد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

منبع: روزنامه رسمي شماره 17597 مورخ 1384/5/6

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8424


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.