اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقال مورد اجاره به ورثه مستأجر، انتقال به غیر محسوب نمی شود (نظریه مشورتی شماره ۲۷۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                                                                                                                             ۵/۳/۱۳۹۴

شماره پرونده ۱۶۵۰ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مالکیت سر قفلی یکباب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت، دو نفر ورثه داشته است، هریک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می‌شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک [مؤجر] به شریک دیگر انتقال دهد. آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راهکار قانونی کدام است؟

نظریه مشورتی شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می­توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.

قضاوت آنلاین: در خصوص چگونگی انتقال مورد اجاره به ورثه به ‌تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیأت وزیران مراجعه شود.

منبع: رزونامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۵۴۵، ویژه نامه شماره ۸۰۹، پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 2٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید