رانندگی مارپیچ

رانندگی مارپیچ با خودرو فاقد عنصر قانونی و مجازات است

قضاوت آنلاین: در مورد عنصر قانونی حرکات مارپیچ با خودرو در خیابان‌ها که منجر به تصادف رانندگی و فرار مرتکب از صحنه جرم می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در ۲۰ آذر ۱۳۹۱ از پایگاه خبری قضاوت در این خصوص انتخاب گردید. شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران عمل را از مصادیق اخلال در نظم عمومی دانسته و براین اساس متهم را به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي محکوم نمود اما شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران عمل را جرم ندانسته و به این جهت رأی را نقض و متهم را تبرئه نمود. به نطر می رسد در خصوص انجام عمل با موتورسیکلت، حتی اگر به صورت مستقل نبوده و تصادف هم از نوع خسارتی باشد، عمل مشمول ماده ۲۰ قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

دادنامه شماره ۲۰۰۵۶۳ مورخ ۱۵/۵/۹۱ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام ۱) ح.ق. فرزند ق. مبنی بر شرب‌خمر، اخلال در نظم عمومی و توهین به مأمور دولت هنگام انجام وظیفه (پلیس راهنمائی و رانندگی) و ۲) م.ب. فرزند ن. مبنی بر اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات مارپیچ با خودرو منجر به تصادف رانندگی و فرار از صحنه جرم، با عنایت به جمیع محتویات و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع آنان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و مهیا بودن شرایط استقرار حد شرعی و همچنین توجه به مندرجات پرونده به طوری‌که متهمین با برهم زدن نظم عمومی منجر به تصادف رانندگی با چندین خودرو و سپس ایجاد درگیری با مأمورین راهنمائی و رانندگی و توهین به آنان و متواری شدن از صحنه جرم، مرتکب بزه گردیده‌اند. بنابراین بزهکاری آنان در حد اتهامات ذکر شده نزد دادگاه محرز و مسلم است؛ فلذا به استناد مواد ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۷۴، ۶۰۹ و ۶۱۸ از قانون مجازات اسلامی [-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي] حکم محکومیت هر یک از آنان به جهت اخلال در نظم عمومی با لحاظ بند ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به انضمام تحمل پنجاه (۵۰) ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. مضافاً متهم ردیف اول به لحاظ شرب‌خمر به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی و به سبب توهین به مأمورین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ایام بازداشت قبلی آنان محاسبه و منظور شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران ۲۰ آذرماه ۱۳۹۱

در این پرونده آقای م.ب. به طرفیت نماینده محترم دادستان از دادنامه شماره ۲۰۰۵۶۳ مورخه ۱۵/۵/۹۱ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور، تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات مار پیچ خودرو و منجر به تصادف رانندگی و فرار از صحنه جرم، حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات طرفین عمل ارتکابی ایشان در حد تخلفات رانندگی و منجر به تصادف خسارتی گردیده است و لاغیر و نمی‌تواند به عمل ایشان عنوان اخلال در نظم عمومی اطلاق نمود و لذا اعتراض ایشان وارد بوده و دادنامه بر خلاف مقررات صادر گردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار دادگاه شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8706


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن