اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت از دستور ممنوع الخروج رفع اثر می شود

۳۴۷

شماره پرونده ۱۰۰۹ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌نماید. دارنده(*) دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع ­الخروج کردن از کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

نظریه مشورتی شماره ۲۵/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.

زیرنویس:

قضاوت آنلاین: به نظر می رسید که صادرکننده چک صحیح باشد نه دارنده آن، زیرا دارنده چک با درخواست اجراء و شروع عملیات اجرایی، در حال رسیدن به وجه چک است. مضافاً برای توقف عملیات اجرایی از سوی ایشان نیازی به دادخواست و ابطال عملیاتی ثبتی نیست، بلکه به صرف درخواست وی عملیات متوقف می شود به ویژه آن که اصل چک نیز در ید مشارالیه می‌باشد.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۵۰۸، ویژه نامه شماره ۷۹۶، سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8753


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن