خانه » مدیر سایت

مدیر سایت

مدیر سایت
علاقمند به دانش حقوق و فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش کردم وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ کنم. آرشیو نوشته‌ها

شرایط اقامه دعوی علیه شرکت تجاری منحله

شعبه دادگاه

خوانده دعوی علیه شرکت تجاری منحله چگونه تعیین می شود و در دادخواست چه عباراتی باید قید گردد تا دعوی قبول دادگاه واقع شده به قرار عدم استماع ختم نشود؟

بیشتر بخوانید »

تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی الزام آور است

شعبه دادگاه

قرارداد پیش فروش آپارتمان با سند عادی علیرغم ضمانت اجرای کیفری در ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، آیا عقد معتبر و تابع ماده 10 قانون مدنی است یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

اعتبار قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی

نشست قضايی قضات دادگستری

حدود اعتبار قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی چیست و آیا می توان به استناد آن الزام پیش فروشنده را به اجرای تعهدات از مرجع قضایی درخواست کرد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

سند مالکیت اموال غیرمنقول

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ‌مصوب 27 شهريور ماه 1322 مجلس ناظر به اعتراض دستور اجرای ثبت و عملیات اجرای ثبتی است.

بیشتر بخوانید »

ساخت و ساز غیر مجاز پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

نشست قضايی قضات دادگستری

عنصر قانونی ساخت و ساز غیرمجاز بعد از اجرای حکم رفع تصرف همراه با نقض دستور موقت بر جلوگیری از آن مشمول ماده 693 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 607 آن؟

بیشتر بخوانید »

حق تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی از رأی برائت سازمان تعزیرات حکومتی (رأی وحدت رویه ۷۸۵)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

حق تجدینظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب نسبت به آرای برائت سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه های انقلاب اسلامی مطلق است یا مقید به آرای خاصی از مراجع فوق است؟

بیشتر بخوانید »

مرجع رسیدگی اعتراض به عملیات اجرای ثبت (رأی وحدت رویه ۷۸۴)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

مرجع رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک محل و توقیف مال در اثر شروع به عملیات اجرایی از سوی دایره اجرای این اداره چیست؟

بیشتر بخوانید »

مبنای تخفیف و اصلاح مجازات موضوع قانون اخف لاحق (رأی وحدت رویه ۷۸۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مبنای تخفیف و اصلاح مجازات برای اعمال قانون اخف لاحق به موجب رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات موجود حکم است.

بیشتر بخوانید »

نحوه محاسبه دیه شکستگی استخوان و ترک برداشتن آن (رأی وحدت رویه ۷۸۲)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

نحوه محاسبه دیه شکستگی استخوان و ترک برداشتن آن که بدون عیب بهبود یافته را در رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بخوانید.

بیشتر بخوانید »

دعوی وضع ید شریک مشاعی علیه شریک دیگر قبل از افراز ملک مشاع مسموع نیست

شعبه دادگاه

آیا دعوی وضع ید شریک مشاعی علیه شریک دیگر قبل از افراز ملک مشاع مسموع بوده هر چند موجب تسلط یافتن وی بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین مشاعی شود؟

بیشتر بخوانید »