سیروس کبیری

آقای حقوق
دانش آموخته حقوق
تلاشم بر آن است تا دانش حقوقی خود را در حل مشکلات اعضای سایت قضاوت آنلاین و انجمن مشاوره حقوقی آن بکار گیرم.
دیگر نوشته‌های من
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوی به طرفیت مناطق شهرداری و شعب بانک فاقد شخصیت حقوقی، به جهت آن که دعوی علیه شهرداری و بانک محسوب می شود، قابل استماع است.

بیشتر بخوانید »

مهلت های قانونی قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات حقوقی

انواع مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری برای اقدام قضایی در مواد مختلف به صورت پراکنده وجود دارد که در یک پست گردآوری شد..

بیشتر بخوانید »

شرایط محکومیت معاون جرم در جرایم تعزیری

آراء دادگاه کیفری

ارکان و شرایط معاونت در جرایم تعزیری موجب می شود اثبات مجرمیت معاون جرم منوط به اثبات مجرمیت مباشر جرم گردد،،وحدت قصد و اقتران زمانی است.

بیشتر بخوانید »

فرجام خواهی حکم به پرداخت نصف دیه کامل یا بیش از آن (رأی وحدت رویه ۸۰۸)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قابلیت فرجام خواهی آرای دادگاه کیفری یک در جنابت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است.

بیشتر بخوانید »

درجه جرم تصرف عدوانی املاک اشخاص خصوصی و مرجع رسیدگی آن (رأی وحدت رویه ۸۰۷)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

جرم تصرف عدوانی املاک اشخاص خصوصی درجه هفت بوده و برابر رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی آن با دادگاه است.

بیشتر بخوانید »

تقدم رسیدگی به مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بر دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از جهت داخل یا خارج مهلت بودن مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است.

بیشتر بخوانید »

تحقیقات مقدماتی روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی

نشست قضايی قضات دادگستری

حدود تحقیقات مقدماتی از شخص روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »

مجازات پوشاندن پلاک خودرو و ناخوانا کردن آن

شعبه دادگاه

آیا پوشاندن پلاک خودرو و ناخوانا کردن آن مشمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده یا تنها تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی است؟

بیشتر بخوانید »