مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

تاریخ اعتراض به حکم ورشکستگی (رأی وحدت رویه ۷۸۹)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

تاریخ اعلان حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته با توجه به رأی وحدت رویه شماره 789-1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ اعلان آن است.

بیشتر بخوانید »

عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته در خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف تاجر (رأی وحدت رویه ۷۸۸)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف وی به استناد رأی وحدت رویه شماره 788-1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید »

محمد علی فروغی ملقب به ذکاء الملک

محمد علی فروغی

بیوگرافی و رزومه محمدعلی فروغی ملقب به ذکاء الملک وزیر دادگستری، قاضی دیوان عالی تمیز، نویسنده و مدرس، آشنایی با تحصیلات و آثار تألیفی ایشان

بیشتر بخوانید »

تشریفات دادرسی در تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری (نظریه ۱۲۳۷)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از تشریفات دادرسی در تبصره 1 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مقررات شرایط شکلی دادرسی، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است.

بیشتر بخوانید »