مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

نرخ دیه از گذشته تا آخرین قیمت دیه در سال جاری

دیه

ارزش ریالی دیات در پژوهش های حقوقی و بررسی تحولات قانونی انواع دیات در حقوق جزایی ایران کاربرد دارد که تلاش می شود در پست حاضر تمامی آن ها گرداوری شود.

بیشتر بخوانید »

عدم مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صدمات اعمال جراحی (رأی وحدت رویه ۸۰۴)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

عدم مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی در رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید »

مسئولیت کیفری آموزشگاه رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی

آرای دیوان عدالت اداری

با توجه به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آموزشگاه های رانندگی مسئولیتی در تصادفات فوتی و جرحی رانندگان خودروها ندارد.

بیشتر بخوانید »

ضمانت عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا با توجه به ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی موجب خروج کارشناسی از اعداد دلایل می شود؟

بیشتر بخوانید »

اشخاص حقوق دولتی و عمومی حق اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارند (رأی وحدت رویه ۸۰۳)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری براساس رأی وحدت رویه 803 هیأت عمومی دیوان عالی از سوی ارگان های دولتی قابل اعتراض در دادگاه حقوقی نیست

بیشتر بخوانید »

دعوای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف مال غیر منقول در نیابت قضایی (رأی ۸۰۲)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

مرجع رسیدگی دعوای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف مال غیر منقول موضوع نیابت قضایی در رأی وحدت رویه شماره 802-1399/9/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید »

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند

متون حقوقی

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308 مجلس شورای ملی

بیشتر بخوانید »