مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

حق تعقیب مجدد متهم با فوت شاکی به ارث می رسد (نظریه مشورتی ۷۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با فوت شاکی حق تعقیب مجدد متهم با لحاظ تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی و ماده 106 این قانون قابل توارث به ورثه است.

بیشتر بخوانید »

ادعای صیغه موقت در اثبات جرم زنای به عنف و اکراه (نظریه مشورتی ۶۴۷)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره حقوقی در تأثیر صیغه موقت در اثبات جرم تجاوز به عنف و اکراه زن با لحاظ ماده 223 قانون مجازات اسلامی

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی مصوب 27 مهر 1399 شورای اجرایی فناوری

بیشتر بخوانید »