مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

مرجع صالح تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی یا حبس (نظریه مشورتی ۱۴۰۰ کارگروه علمی دادستانی کل کشور)

دادستانی کل کشور

قضاوت آنلاین: با لحاظ ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح تبدیل جزای نقدی موضوع حکم قطعی کیفری به خدمات عمومی رایگان یا حبس، اجرای احکام است یا دادگاه؟

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، استاد علم اداره و حقوق اداری

دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی

قضاوت آنلاین: دکتر عبدالمجید قائم مقامی دارای دکترای حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه ژنو و دکترای علوم اداری از دانشکده حقوق و علوم اداری کالیفرنیا جنوبی است.

بیشتر بخوانید »

به مدیر دفتر بازپرسی و دادگاه نظامی با مدرک کارشناسی حقوق، پروانه کارآموزی وکالت تعلق می گیرد (رأی شماره ۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضاوت)

دادگاه عالی انتظامی قضات

قضاوت آنلاین: مدیریت دفاتر بازپرسی و دادگاه نظامی با مدرک کارشناسی حقوق،از مصادیق فعالیت حقوقی بوده و چنین مدیری می‌تواند بعد از بازنشستگی پروانه وکالت اخذ کند.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر محمد علی معتمد، استاد حقوق کیفری

دکتر محمد علی معتمد

قضاوت آنلاین: دکتر محمد علی معتمد، دکترای حقوق کیفری و بنیانگذار دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در سال 1346 شمسی و اولین رئیس آن می باشد.

بیشتر بخوانید »

نسخ کامل قانون راجع به محاکمات و مجازات مأمورین به خدمات عمومی (نظریه مشورتی ۱۰۵۶۳ کارگروه علمی دادستانی کل کشور)

دادستانی کل کشور

قضاوت آنلاین: هرگاه در یکی از مواد قانون مؤخر، قانون مقدم به صورت بطور صریح، جزء مواد منسوخ اعلام شود، عبارت "سایر قوانین در موارد مغایر" منصرف از آن است.

بیشتر بخوانید »

خیانت قاضی

خیانت

قضاوت آنلاین: به لحاظ آثار مهم مترتب بر تصمیم قاضی، شغل قضاء دارای منزلت خاص در جامعه است و لازم می آید تا نظارت بر کار قاضی نسبت به دیگر مشاغل دو چندان باشد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر عیسی سپهبدی، استاد متون حقوقی فرانسه

دکتر عیسی سپهبدی

قضاوت آنلاین: دکتری عیسی سپهبدی دکتری روان شناسی و جمالی شناسی از فرانسه، استاد زبان، ادبیات و متون حقوقی فرانسه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.

بیشتر بخوانید »

محکوم واقعی

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: برای مبارزه با جرم، باید به شناسایی علل ارتکاب آن که از جمله نابرابری توزیع ثروت در جامعه است، برآمد و متعاقب آن نسبت به رفع آن منطقی آن کوشید.

بیشتر بخوانید »