مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالت نامه رسمی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالتنامه رسمی انکار مندرجات سند رسمی محسوب و به استناد ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مسموع نیست؟

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در تاریخ 26 تیر 1398 به تصویب هیأت وزیران رسید و اجرایی شد.

بیشتر بخوانید »

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

متون حقوقی

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 14 آذر 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید »

تأثیر کاهش مجازات در فرجام خواهی آراء (رأی وحدت رویه ۷۹۶)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

کاهش مجازات جرم به موجب رأی وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر اثری در فرجام خواهی آرای دادگاه ها ندارد.

بیشتر بخوانید »

وکیل مدافع

فصلنامه وکیل مدافع

آرشیو فصلنامه وکیل مدافع، نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان به همراه دانلود جدیدترین مقالات منتشره در فرمت فایلی PDF

بیشتر بخوانید »

ساخت سند عادی مقدم بر تاریخ توقیف ملک

نشست قضايی قضات دادگستری

تعیین ماهیت حقوقی تبانی با شخص ثالث برای جلوگیری از اجرای وکالت انتقال آپارتمان به زوجه در قبال مهریه و ساخت سند عادی مقدم بر توقف مال

بیشتر بخوانید »

انتفاء فروش مازاد رهن و حبس محکوم علیه (نظریه مشورتی ۳۶۸۸)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت عدم امکان استفاده از مازاد عین مرهونه، برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی ممکن است.

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان را در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه رئیس قوه قضاییه تصویب کرد.

بیشتر بخوانید »