دفتر قبوض سپرده موقت و تکالیف سردفتر اسناد رسمی

مقالات حقوقی

دفتر قبوض سپرده موقت چیست، در چه عقودی می توان از آن استفاده کرد و تکالیف سر دفتر اسناد رسمی در تنظیم و نگهداری آن چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »

مهلت های قانونی قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات حقوقی

انواع مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری برای اقدام قضایی در مواد مختلف به صورت پراکنده وجود دارد که در یک پست گردآوری شد..

بیشتر بخوانید »

نرخ دیه از گذشته تا آخرین قیمت دیه در سال جاری

دیه

ارزش ریالی دیات در پژوهش های حقوقی و بررسی تحولات قانونی انواع دیات در حقوق جزایی ایران کاربرد دارد که تلاش می شود در پست حاضر تمامی آن ها گرداوری شود.

بیشتر بخوانید »

معافیت از خدمت سربازی به علت ترنسن بودگی

مقالات حقوقی

معافیت از خدمت سربازی ترنس یا ترنسجندر مطابق کدام مقررات قانونی صورت می گیرد و آیا معافیت آنان از خدمت سربازی موقتی است یا دائمی؟

بیشتر بخوانید »

انواع نظارت دادستان کل کشور بر آرای قضایی

مقالات حقوقی

شیوه های نظارت دادستان کل کشور بر آرای مراجع قضایی کل کشور از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه و اصراری

بیشتر بخوانید »

رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه

مقالات حقوقی

رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه مقاله تحقیقی آقایان قدرت اله حسین پور و جمال بیگی با تأکید بر اهمیت آن در حقوق است.

بیشتر بخوانید »

وضعیت اجرای تعهدات قراردادهای بانکی در دوران کرونا

مقالات حقوقی

آیا کرونا ویروس مصداق فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی است و متعهد می تواند از اجرای قرارداد بانکی خودداری کند یا به تعهدش عمل کند؟

بیشتر بخوانید »

تاملی در مفهوم ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور

دکتر مهدی هداوند

تاملی در مفهوم «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مطلبی از دکتر مهدی هداوند استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

بیشتر بخوانید »

دفاع از رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی دست ساز به جهت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

نقد و نظر

رأی شعبه 102 دادگاه کیفری رودهن در برائت متهم از اتهام جرم حمل مشروبات الکلی دست ساز به جهت تحصیل غیرقانونی دلایل اثبات جرم مطابق قانون صادر شده است.

بیشتر بخوانید »