خانه » مقاله ها » مقالات اجرای احکام مدنی

مقالات اجرای احکام مدنی

مقالات حقوقی

آیا اجاره داده منزل مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن از مستثنیات دین است؟

آیا اجاره داده خانه مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی با توجه به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باعث خروج خانه از مستثنیات دین است؟

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دکتر حسن محسنی

قضاوت آنلاین: ابهاماتی در شناسایی اموال،حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی، مستثنیات دین و غیره در قانون نحوه اجرای محکومیت های مال وجو دارد.

بیشتر بخوانید »
دکتر فریدون نهرینی

مفهوم دین و دایره شمول آن در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دکتر فریدون نهرینی

قضاوت آنلاین: دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شامل چه نوع دینی است و دایره شمول آن چیست آیا مانند قانون سابق شامل دین به مفهوم مطلق است؟

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی و کیفری، دکتر روح الله آخوندی و دکتر حمید رضا میرزا جانی (ویژه کارآموزان وکالت دادگستری)

قضاوت آنلاین: بحث حقوقی و کیفری معامله به قصد فرار از دین همراه با شرح مواد 17 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 را در جلسه گفتمان حقوقی مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید »
دکتر علی مهاجری و دکتر محسن قاسمی

نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دکتر علی مهاجری، قاضی بازنشسته، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و نویسنده کتب حقوقی، به نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می پردازد.

بیشتر بخوانید »
دکتر محمد شکیبی نژاد

ضمانت اجرای محکومیت حقوقی تخلف از انجام تعهد

قضاوت آنلاین: برای اجراي محکوميت هاي مالي ناشي از تخلف از انجام تعهد در مرحله اجراي حکم، در قوانین ایران چه راهکارهايي پيش بيني شده و چه وقت باید به آن استناد کرد.

بیشتر بخوانید »