خانه » مقاله ها » مقالات حقوق کار و بیمه

مقالات حقوق کار و بیمه

مقالات حقوقی

شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران

قضاوت آنلاین: اشتغال به کار کارگر خارجی در ایران، تابع ضوابط و مقرراتی است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشخص نموده و باید از سوی کار و کارفرما رعایت شود.

بیشتر بخوانید »
بیمه

بیمه عمر و انواع آن؛ دکتر حسین آل کجباف

قضاوت آنلاین: ییمه عمر و سرمایه گذاری زاییده ادغام دو بیمه عمر به شرط فوت و بیمه عمر به شرط حیات است که به جهت مشکلات این دو بیمه، شرکت های بیمه بوجود آوردند.

بیشتر بخوانید »
بیمه

بیمه تأمین اجتماعی کارگران، موضوعات و مصادیق آن، قسمت دوم

قضاوت آنلاین: موضوعات بیمه تأمین اجتماعی عبازت از غرامت حوادث، بیماری، بازداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت کارگر، کمک هزنیه عائله مندی و بیمه بیکاری می باشد.

بیشتر بخوانید »
بیمه

بیمه تأمین اجتماعی کارگران، موضوعات و مصادیق آن، قسمت اول

قضاوت آنلاین: اصول بیمه های تأمین اجتماعی را خطر، اجباری بودن بیمه، حق بیمه، عدم وجود حق حبس، عدم امکان بمیه مضاعف، وجود اصل قائم مقامی، حق مضاعف تشکیل می دهد.

بیشتر بخوانید »
قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه مصوب 1395

نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه

قضاوت آنلاین: نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه از زبان مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران.

بیشتر بخوانید »