مقالات آیین دادرسی کیفری

آیا دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در توقیف شبکه پیام رسان تلگرام وجاهت قانونی دارد؟

مقالات آیین دادرسی کیفری

نقد دستور قضایی بازپرس دادسرای امور فرهنگ و رسانه تهران در بستن شبکه پیام رسان تلگرام و فیلترینگ آن از دیدگاه دکتر طاهر کنعانی

ادامه نوشته »

شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

مقالات آیین دادرسی کیفری

مطابق مقررات قانونی، برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رعایت شرایطی ضروری است از جمله این که، چه آرایی می تواند موضوع درخواست اعاده دادرسی شوند، چه اشخاصی باید درخواست دهند و نحوه تقدیم آن و تشکیل پرونده برای این منظور چگونه باید باشد.

ادامه نوشته »