خانه » مقاله ها » مقالات آیین دادرسی کیفری

مقالات آیین دادرسی کیفری

مقالات حقوقی

آیا تارک الصلاة بودن شاهد، مانع پذیرش شهادت است؟

آیا در صورت اجراز تارک الصلاة بودن شاهد از سوی قاضی دادگاه، این امر از موجبات عدم پذیرش شهادت شاهد به عنوان بینه شرعی در عوای مطروحه خواهدبود؟

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوق جزای اختصاصی

آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟

با توجه به ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، شهادت کذب در دادسرا مانند دادگاه جرم نیست یا با تفسیری از واژه دادگاه باید عمل را جرم و قابل مجازات دانست؟

بیشتر بخوانید »
مقالات آیین دادرسی کیفری

اعتبار امر مختومه کیفری در امور کیفری

مقاله شرایط تحقق اعتبار امر مختومه کیفری در امور کیفری همراه با بیان نظریات مشورتی اداره حقوقی با نگارش آقای شهرام محمد زاده در سایت قضاوت آنلاین قرار گرفت.

بیشتر بخوانید »
مقالات آیین دادرسی کیفری

آیا دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در توقیف شبکه پیام رسان تلگرام وجاهت قانونی دارد؟ (دکتر محمد طاهر کنعانی)

دستور قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه در بستن شبکه پیام رسان تلگرام و فیلترینگ آن، به نظر دکتر طاهر کنعانی فاقد وجاهت قانونی است زیرا بازپرس صلاحیت ذاتی نداشت، اصل تفکیک قوا مانع آن است و مطابق قانون جرائم رایانه ای صذور چنین دستوری با کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.

بیشتر بخوانید »
مقالات آیین دادرسی کیفری

مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

شرایط لازم و مدارک مورد نیازبرای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در قوانین پراکنده است اما همه این موارد در یک پست گردآوری شده است.

بیشتر بخوانید »
مقالات آیین دادرسی کیفری

شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

مطابق مقررات قانونی، برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رعایت شرایطی ضروری است از جمله این که، چه آرایی می تواند موضوع درخواست اعاده دادرسی شوند، چه اشخاصی باید درخواست دهند و نحوه تقدیم آن و تشکیل پرونده برای این منظور چگونه باید باشد.

بیشتر بخوانید »
مقالات آیین دادرسی کیفری

اصول بازجویی و تحقیق از متهم

قضاوت آنلاین: پرسش، بازجویی و تحقیق قضایی از متهم، نیازمند لحاظ نکات حقوقی مهمی است که عدم رعایت آن می تواند منجر به بی اعتباری پاسخ های متهم و تحقیقات شود.

بیشتر بخوانید »
مقالات آیین دادرسی کیفری

جایگاه سوگند در نظام ادله اثبات کیفری،دکتر حسین آقایی نیا

سوگند چیست و چه تفاوتی با قسامه دارد، ارزش قضایی و اثباتی هر یک چه می باشد و اگر شاکی از اقامه قسامه خودداری کند، وضعیت متهم چه حکمی پیدا می کند؟

بیشتر بخوانید »
مقالات آیین دادرسی کیفری

اصول تفهیم اتهام به متهم

قضاوت آنلاین: تفهیم اتهام به متهم باید قبل از هرگونه پرسش و تحقیق از وی صورت گیرد که نیازمند رعایت نکات حقوقی مهمی بوده و عدم رعایت آن موجب بی اعتباری پاسخ است.

بیشتر بخوانید »
مقالات آیین دادرسی کیفری

حداکثر مدت بازداشت متهم در امور کیفری

قضاوت آنلاین: حداکثر مدت قرار تأمین کیفری بازداشت موقت یا بازداشت در اثر عجز از معرفی کفیل یا وثیقه در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده ولی ابهاماتی دارد.

بیشتر بخوانید »