خانه » مقاله ها » مقالات قضاوت

مقالات قضاوت

اتیان سوگند

سوگندنامه قاضی دادگستری

قضات نیز مانند صاحبان برخی مشاغل نظیر وكلاء و کارشناسان، قبل از شروع به اشتغال در محل خدمت قضایی تعیین شده، باید در مراسمی به نام «تخلیف» سوگند یاد نمایند.

بیشتر بخوانید »
تخلفات انتظامی قضات

شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

شرایط شکایت انتظامی از قاضی متخلف که باید به هنگام طرح و اقامه شکایت علیه وی در دادسرای انتظامی قضات رعایت شود را در یک پست مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید »
تخلفات انتظامی قضات

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه

تخلفات انتظامی قضاوت با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن متعددند که تعداد 72 مورد از این تخلفات مبتلاء به در یک پست گردآوری شده است.

بیشتر بخوانید »