مقالات حقوق پزشکی

نگاهی گذرا به عقیم سازی اجباری در ایران و جهان

عقیم سازی زنان

قضاوت آنلاین: اعتیاد، فقر، خیابان خوابی، سه ضلع مثلثی‌اند که معضل نوزادان خیابانی را بوجود آورده است. همین امر سبب شدت گرفتن طرح عقیم سازی اجباری در کشور شد.

بیشتر بخوانید »