خانه » مقاله ها » مقالات حقوق مدنی

مقالات حقوق مدنی

مقالات حقوقی

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت، دکتر بیژن حاجی عزیزی و سیده مریم اعتماد

هرگاه وکیل در اجرای موضوع وکالت بدون رعایت مصلحت موکل اقدام به انتقال مال وی به خود یا دیگری می نماید، ضمانت اجرای حقوقی و مسئولیت آن برای وکیل چیست؟

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل، عباس زمانی

در وکالت خاص یا وکالت مطلق و یا وکالت عام که وکیلی که بدون رعایت مصلحت موکل اقدام به انتقال مال وی به خود یا دیگری می نماید، ضمانت اجرای حقوقی چیست؟

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

شباهت و تفاوت عقد اجاره اشخاص با عقد جعاله

قضاوت آنلاین: از عقود عهدی که با وصف ارتباط تنگاتنگ دارای آثار حقوقی متفاوتی از هم هستند، عقد اجاره اشخاص و عقد جعاله است که به شباهت و تفاوت آن پرداخته ایم.

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

دوازده نکته کلیدی تهاتر قراردادی، قهری و قضایی به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات

قضاوت آنلاین: آقای احمد امرایی-مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ کوهدشت- دوازده نکته کلیدی در خصوص تهاتر به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات را گردآوری نمودنده‌اند.

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

ده نکته کلیدی اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات

قضاوت آنلاین: آقای احمد امرایی-مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ کوهدشت- ده نکته کلیدی در خصوص اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات را گردآوری نمودنده‌اند.

بیشتر بخوانید »