خانه » بیوگرافی

بیوگرافی

«هر آدمی یک زندگی است و هر زندگی یک قصه؛ اما برخی قصه‌ها به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیش‌تر و خوانش آن‌ها فزون‌تر است.»

روث جوان بیدر گینزبرگ

روث جوان بیدر گینزبرگ

شرح حال و رزومه روث جوان بیدر گینزبرگ استاد دانشگاه و دومین و پیرترین زن قاضی دیوان عالی کشور آمریکا ، آشنایی با تحصیلات و کسب موفقیت های وی

بیشتر بخوانید »

آیت الله العظمی علامه حاج شیخ محمود شهابی

رزومه استاد محمود شهابی برادر بزرگتر دکتر علی اکبر شهابی استاد اصول فقه و قواعد فقه و آشنایی با تحصیلات فقهی و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

بیشتر بخوانید »

دکتر گودرز افتخار جهرمی

دکتر گودرز افتخار جهرمی

شرح حال و رزومه دکتر گودرز افتخار جهرمی استاد دانشگاه و حقوق مدنی، حقوق اساسی، حقوق ثبت و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »

اتوبیوگرافی دکتر قدرت الله واحدی

دکتر قدرت الله واحدی

شرح حال و رزومه دکتر قدرت الله واحدی استاد آیین دادرسی مدنی دانشگاه های سراسری و آزاد و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

بیشتر بخوانید »