حقوقدانان خارجی

نهال ایروانی ثانی

نهال ایروانی ثانی قاضی دادگاه سانتا کلارا آمریکا

نهال ایروانی ثانی دومین حقوقدانی که در تاریخ جامعه ایرانیان آمریکا به عنوان آمریکایی ایرانی تبار به سمت قاضی مجتمع دادگاهی سانتا کلارا منصوب و شروع به کار نمود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر جرت آدامز، وکیل رسمی ایالت ویسکنسین

دکتر جرت آدامز

قضاوت آنلاین: دکتر جرت آدامز، حقوقدانی که به اتهام تجاوز تجنسی به زندان محکوم شد اما با مطالعه حقوق و قانون توانست حکم محکومیت خود را نقض و آزاد شود.

بیشتر بخوانید »

دکتر فرانسیس آدولف پرنی مشهور به موسیو پرنی

دکتر فرانسیس آدولف پرنی مشهور به موسیو پرنی

قضاوت آنلاين: دکتر فرانسيس آدولف پرني معروف به موسیو پرنی،دکتراي حقوق کيفري،مدعي العموم دولت فرانسه، پيشنهاددهنده تأسیس مدرسه عالي حقوق و اولین رئیس آن می باشد.

بیشتر بخوانید »