خانه » بیوگرافی » اساتید حقوق

اساتید حقوق

آیت الله العظمی علامه حاج شیخ محمود شهابی

رزومه استاد محمود شهابی برادر بزرگتر دکتر علی اکبر شهابی استاد اصول فقه و قواعد فقه و آشنایی با تحصیلات فقهی و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

بیشتر بخوانید »

دکتر گودرز افتخار جهرمی

دکتر گودرز افتخار جهرمی

شرح حال و رزومه دکتر گودرز افتخار جهرمی استاد دانشگاه و حقوق مدنی، حقوق اساسی، حقوق ثبت و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »

اتوبیوگرافی دکتر قدرت الله واحدی

دکتر قدرت الله واحدی

شرح حال و رزومه دکتر قدرت الله واحدی استاد آیین دادرسی مدنی دانشگاه های سراسری و آزاد و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

بیشتر بخوانید »