خانه » نظریات » نقد و نظر » نقد آراء

نقد آراء

نقد و نظر

نگاهی به یک رأی تحسین برانگیز

دکتر مهدی هداوند به تحیلیل اصل حقوقی « هیچکس نباید از دروغگویی و کارغیراخلاقی خود نفع ببرد و هیچکس نباید از راستگویی و کار اخلاقی خود زیان ببیند» می پردازد.

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

غلیظ میثاق از اوج تا حضیض

قضاوت آنلاین: بعد از الزام زوجه به تمکین خاص، سه نوع رابطه متصور است که در صورت شقاق، خدشه به آن روابط وارد شده، به نحوی که تمکین نوعی جفا به زوجه و شریعت است.

بیشتر بخوانید »
نقد و نظر

نقد رأی دادگاه کیفری در انتشار و معامله نرم افزار به منظور ارتکاب جرم رایانه ای

قضاوت آنلاین: دادگاه باید در حکم خود، کیفیت وقوع عمل مجرمانه، دلایل اثباتی آن و نیز چگونگی انطباق عمل با عنصر قانونی را به همراه ماده قانونی صحیح قید کند.

بیشتر بخوانید »
نقد و نظر

منطوق دیگر عبارت صرف ارسال پیامک غیر اخلاقی میان زن و مرد نامحرم جرم نیست، نقد و تحلیل رأی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور

قضاوت آنلاین: آیا جرم نبودن «صرف ارسال پیامک های غیر اخلاقی میان زن و مرد نامحرم با یک ماده از قانون جزایی، مؤید آن است امکان انطباق آن با ماده دیگر قانون نیست؟

بیشتر بخوانید »
تملک آپارتمانها

نقد رأی بر بطلان قرارداد فاقد شرایط قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

قضاوت آنلاين: با توجه به مواد 2 و 5 قانون پیش فروش ساختمان و ماده 23 آيين نامه اجرايي آن، ضمانت اجراي عدم تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان مطابق مقررات فوق چیست؟

بیشتر بخوانید »
نقد و نظر

نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص زمان حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، علیرضا مرادی

قضاوت آنلاین: با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، رأی وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/3/6 هیأت عمومی دیوان عای کشور مغایر نص صریح مواد یک قانون مزبور بوده و از چند منظر قابل نقد است.

بیشتر بخوانید »