خانه » آراء » آراء اصراری حقوقی

آراء اصراری حقوقی

طلاق زوجه به علت بیماری پارانوئید زوج (رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: اختلاف نظر در خصوص نقش بیماری پارانوئید و عدم تعادل روانی مرد و شخصیت ضد اجتماعی وی در اعمال وکالت زوجه در طلاق منجر به صدور رأی اصراری شد.

بیشتر بخوانید »

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع (رأی اصرار هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)

طلاق

قضاوت آنلاین: اگر زوجه از وکالت در طلاق استفاده اما بعد طرفین رجوع نماید، طلاق زایل و ازدواج اولیه و شرط ضمن باقی و زوجه می تواند مجدداً از وکالت استفاده نماید.

بیشتر بخوانید »