خانه » آراء » آراء اصراری حقوقی

آراء اصراری حقوقی

طلاق زوجه به علت بیماری پارانوئید زوج (رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: اختلاف نظر در خصوص نقش بیماری پارانوئید و عدم تعادل روانی مرد و شخصیت ضد اجتماعی وی در اعمال وکالت زوجه در طلاق منجر به صدور رأی اصراری شد.

بیشتر بخوانید »

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع (رأی اصرار هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)

طلاق

قضاوت آنلاین: اگر زوجه از وکالت در طلاق استفاده اما بعد طرفین رجوع نماید، طلاق زایل و ازدواج اولیه و شرط ضمن باقی و زوجه می تواند مجدداً از وکالت استفاده نماید.

بیشتر بخوانید »