خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری (پەڕە 4)

آراء دادگاه‌های کیفری

در این بخش نمونه آراء دادگاههای کیفری که از جهاتی حقوقی واجد اهمیت می باشد، قرار می‌گیرد. این اهمیت ممکن به لحاظ نکات حقوقی مهمی که در رأی وجود دارد، نگاه نو مقام صادرکننده حکم به موضوع، نوآروی های قضایی به هنگام صدور حکم و غیره باشد.

اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: قانونگذار در ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، اثبات حجر را لازمه تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس یا جوائج شخص غیررشید ندانست.

بیشتر بخوانید »

کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام مصداق ارتکاب فعل حرام است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

در این که اگر شخصی در ملاء عام روسری خانمی را از سرش بردارد،فعل ارتکابی توهین عملی بوده یا از مصادیق ارتکاب فعل حرام است، اختلاف قضایی وجود دارد.

بیشتر بخوانید »

تظاهر به وکالت بدون داشتن پروانه و دخالت در آن اعم از این است که در دادگاه صورت گیرد یا خارج از آن

آراء دادگاه کیفری

با توجه به جرم تظاهر به وکالت و مداخله در آن به شرح ماده 55 قانون وکالت آیا باید با حضور در یکی از مراجع قضایی باشد یا خارج از آن نیز مصداق دارد؟

بیشتر بخوانید »

تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت آنلاین: به جهت عدم تصریح ماده 2 قانون تشدید به این که تحصیل مال باید مستقیماً یا غیرمستقیم از محنی علیه صورت گیرد، این امر سبب اختلاف نظرات حقوقی گردید.

بیشتر بخوانید »

مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم (آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

بی سیم

قضاوت آنلاین: در خصوص جرم بوده یا نبوده اعمال حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم، نوع و میزان مجازات این اعمال، بحث هایی مطرح است و رویه قضایی در مورد آن واحد نیست.

بیشتر بخوانید »

در تصادفات رانندگی، عابر پیاده مقصر مسئولیت کیفری ندارد (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: چنانچه در حادثه راهنمایی و رانندگی، عابر پیاده مقصر شناخته شود، نامبرده مسئولیت کیفری نخواهد داشت و بلکه مسئولیت مدنی پرداخت دیه بر عهده وی است.

بیشتر بخوانید »

حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: مطالبه خسارت مازاد بر دیه ارتباطی به نوع بیمارستان محل درمان مصدوم و یا میزان هزینه درمانی وی ندارد زیرا باید او سلامتی قبل از حادثه را بازیابد.

بیشتر بخوانید »

حکم جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی در آینه آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران

شعبه دادگاه

با توجه به اختلاف نظر قضات در خصوص جرم بودن جعل در فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن، رویه قضایی غالب در این مورد چیست؟

بیشتر بخوانید »

اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل فاقد عنصر معنوی جرم افتراء است

شعبه دادگاه

آیا از آنجایی که اقدامات وکیل دادگستری در مقام وکالت برای دفاع از حقوق موکل اعم از شفاهی در جلسه دادگاه و یا به موجب لایحه تقدیمی فاقد قصد افتراء خواهد بود؟

بیشتر بخوانید »

رانندگی مارپیچ با خودرو فاقد عنصر قانونی و مجازات است

رانندگی مارپیچ

قضاوت آنلاین: در خصوص عنصر قانونی حرکات مارپیچ با خودرو در حین رانندگی که منجر به تصادف و فرار مرتکب از صحنه جرم می شود، رویه واحد نبوده و اختلاف نظر وجود دارد.

بیشتر بخوانید »