خانه » آراء » آراء کیفری شعب دیوان عالی

آراء کیفری شعب دیوان عالی

شعبه دادگاه

مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در مرور زمان جرائم تعزیزی تاریخ صدور کیفرخواست است

با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی در مرور زمان جرائم تعزیری مبداء محاسبه تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه کیفری چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »
شعبه دادگاه

مالکیت شاکی نسبت به مال غیرمنقول از شرایط تحقق رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است (رأی دیوان عالی کشور)

اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مالکیت شاکی بر مال غیرمنقول است والا شکایت وی منجر به منع تعقیب خواهدشد.

بیشتر بخوانید »
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

محکومان به حبس ابد مشمول آزادی مشروط نمی شوند (رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: با توجه مواد 58 و 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومان به حبس ابد، با تحمل هر میزان مجازات، نمی توانند مشمول مشمول آزادی مشروط شوند.

بیشتر بخوانید »
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

فروش مال توقیف شده توسط مالک از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق جزای اختصاصی تعیین ضمانت اجرای کیفری عمل نقل و انتقال مال توقیف توسط مالک به غیر می باشد

بیشتر بخوانید »
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

محل وقوع جرائم مزاحمت، تهدید و توهین تلفنی محل حدوث نتیجه است (رأی دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: محل وقوع جرائم مزاحمت، توهین و تهدید تلفنی، محل حدوث نتیجه و محل اقامت شاکی است که گوشی را بر می دارد نه محل اقامت شخص مزاحم و متهم.

بیشتر بخوانید »
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

دادگاه صالح رسیدگی به اتهام تأسیس و راه اندازی سایت مبتذل و مستهجن (رأی دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: رسیدگی به اتهام تأسیس و راه اندازی سایت در اینترنت و انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در آن، عضوی گیری و تشکیل گروه، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

بیشتر بخوانید »
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

صرف ارسال پیامک های متعدد غیر اخلافی و پرینت مکالمات تلفنی میان زن و مرد نامحرم مصداق ارتکاب فعل حرام نیست (آراء دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: صرف ارسال پیامک های متعدد هر چند با محتوای غیراخلافی و همچنین وجود پریسنت مکالمات تلفنی غیراخلافی میان زن و مرد نامحرم مصداق ارتکاب فعل حرام نیست.

بیشتر بخوانید »
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قسامه از ادله اثبات قتل و جرح است نه صدمات تغییر رنگ (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: در قانون مجازات اسلامی 1392 قسامه از ادله اثبات جنایت است ولی تنها یکی از ادله خاص در قتل و جرح بوده و در صدمات موجب تغییر رنگ قابل استناد نیست.

بیشتر بخوانید »
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

اظهارات، اعترافات و اقرار متهمین پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

قضاوت آنلاین: در صورت انکار اتهام توسط متهم و نبود دلیل خلاف آن، اعترافات و اظهارات متهم یا متهمین دیگر پرونده علیه وی،دلیل محسوب نشده و فاقد حجیت شرعی می باشد.

بیشتر بخوانید »