آرای قضایی در ادله اثبات دعوای مدنی

آرای قضایی پیرامون ادله اثبات دعوای مدنی در این دسته قرار دارند.

صرف اعتراض به نظریه کارشناسی موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان نیست

شعبه دادگاه

برخلاف رویه ناصواب برخی از قضات امروزی، صرف اعتراض به نظریه کارشناسی موجب نخواهدشد تا دادگاه تکلیف یابد موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع دهد.

بیشتر بخوانید »

شرایط اعتبار و ارزش اثباتی قرینه به عنوان اماره قضایی

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

با توجه به مواد 1324 و 1335 قانون مدنی قرینه زمانی دارای اعتبار است که اماره قضایی ادله دیگر را تکمیل کرده و موجب علم قاضی در پرونده شود.

بیشتر بخوانید »