نقد آرای قضایی، شبه قضایی و اداری

نقد آرای مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، هیأت های حل اختلاف در این بخش قرار دارند.

آیین گفتگو، نقدی بر شیوه انتقاد قضایی حقوقدانان

نقد و نظر

آیین گفتگو نقدی بر انتقاد از رأی شعبه 102 دادگاه کیفری رودهن در برائت متهم از حمل مشروبات الکی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم از محمد جواد رهسپار

بیشتر بخوانید »

نقد رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

نقد و نظر

انتقاد دو قاضی و یک وکیل دادگستری به رأی شعبه 102 دادگاه عمومی بخش رودهن در برائت متهم در جرم حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

بیشتر بخوانید »

رقابت های جایگزین حبس

مقالات حقوق جزای عمومی

روح الله آرمند معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در مقاله ای به نقد تعیین مجازات های جایگزین حبس غیرمنطقی و ذکر معیارهای تعیین آن می پردازد.

بیشتر بخوانید »

غلیظ میثاق از اوج تا حضیض

مقالات حقوقی

قضاوت آنلاین: بعد از الزام زوجه به تمکین خاص، سه نوع رابطه متصور است که در صورت شقاق، خدشه به آن روابط وارد شده، به نحوی که تمکین نوعی جفا به زوجه و شریعت است.

بیشتر بخوانید »

نقد رأی انتشار و معامله نرم افزار برای ارتکاب جرم رایانه ای

نقد و نظر

دادگاه باید در حکم خود کیفیت وقوع عمل مجرمانه، دلایل اثباتی آن و نیز چگونگی انطباق عمل با عنصر قانونی را به همراه ماده قانونی صحیح قید کند

بیشتر بخوانید »

منطوق دیگر عبارت صرف ارسال پیامک غیر اخلاقی میان زن و مرد نامحرم جرم نیست، نقد و تحلیل رأی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور

نقد و نظر

قضاوت آنلاین: آیا جرم نبودن «صرف ارسال پیامک های غیر اخلاقی میان زن و مرد نامحرم با یک ماده از قانون جزایی، مؤید آن است امکان انطباق آن با ماده دیگر قانون نیست؟

بیشتر بخوانید »

نقد رأی بر بطلان قرارداد فاقد شرایط قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

ساختمان آپارتمان

با توجه به مواد 2 ، 3 ، 5 ، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان، اعتبار قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی برای اجرای تعهات طرفین چیست؟

بیشتر بخوانید »

نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص زمان حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، علیرضا مرادی

نقد و نظر

قضاوت آنلاین: با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، رأی وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/3/6 هیأت عمومی دیوان عای کشور مغایر نص صریح مواد یک قانون مزبور بوده و از چند منظر قابل نقد است.

بیشتر بخوانید »