https://www.ghazavatonline.com/
خانه » آراء » آراء شعب دیوان عدالت اداری

آراء شعب دیوان عدالت اداری

گزیده‌ای از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این بخش قرار دارد.

صداقت و راستگویی افراد نباید موجب زیان معنوی و مادی آنان شود

آرای دیوان عدالت اداری

اگر هیأت مرکزی گزینش صلاحیت فرد متقاضی استخدام را به جهت صداقت و راستگویی در بیان عبوب خود رد کند این امر از موجبات نقض رأی هیأت در دیوان عدالت اداری است.

بیشتر بخوانید »