مجموعه آرای خانواده

آرای قضایی اعم از حکم و قرار دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در مسایل و موضوعات حقوق خانواده در این بخش قرار دارند.

ایجاد اتاق عقد در دفترخانه ازدواج فاقد اشکال قانونی است (رأی شماره 484)

آرای دیوان عدالت اداری

رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ایجاد کردن اتاق عقد در دفتر ازدواج موجب تسهیل ازدواج و کاهش هزینه زوجین است .

بیشتر بخوانید »

حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است

شعبه دادگاه

آیا هر یک از والدین که دارای حق اولویت در حضانت فرزند مشترک باشد، حق اجازه خروج این فرزند به خارج از کشور را دارد یا این که حق اجازه در هر حال با پدر است؟

بیشتر بخوانید »