آرای قضایی در وکالت و مشاوره حقوقی

آرای قضایی در مسایل و موضوعات وکالت و مشاوره حقوقی در این دسته قرار دارند.

به مدیر دفتر بازپرسی و دادگاه نظامی با مدرک کارشناسی حقوق، پروانه کارآموزی وکالت تعلق می گیرد (رأی شماره 13 دادگاه عالی انتظامی قضاوت)

دادگاه عالی انتظامی قضات

قضاوت آنلاین: مدیریت دفاتر بازپرسی و دادگاه نظامی با مدرک کارشناسی حقوق،از مصادیق فعالیت حقوقی بوده و چنین مدیری می‌تواند بعد از بازنشستگی پروانه وکالت اخذ کند.

بیشتر بخوانید »