آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مسایل و موضوعات مختلف حقوقی در این دسته بندی قرار دارد.

استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع (رأی اصراری)

طلاق

آیا بعد رجوع طرفین از طلاق، به جهت زوال طلاق و بقای ازدواج اولیه و شرط ضمن آن، شرط وکالت در طلاق زوجه باقی بوده و زوجه حق استفاده از آن دارد؟

بیشتر بخوانید »