نشست‌های قضایی

نشست های قضایی قضات سراسر کشور با دسته‌بندی موضوعی در این بخش قرار دارند.

برای مشاهد فهرست موضوعی نشست‌ها با تنظیم الفبایی روی فهرست موضوعی نشست های قضایی کلیک کنید.

حل تعارض دو رأی دادگاه در انتقال رسمی ملک و فسخ بیع

نشست قضايی قضات دادگستری

نحوه حل تعارض دو رأی قطعی دادگاه یکی دایر بر انتقال رسمی ملک به خریدار و دیگری فسخ بیع میان فروشنده و خریدرا چگونه صورت می گیرد و کدام رأی بی اعتبار است؟

بیشتر بخوانید »

شرایط طرح دعوای مطالبه دین موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه

نشست قضايی قضات دادگستری

شرایط طرح دعوای مطالبه طلب موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟

بیشتر بخوانید »

شرایط اقامه دعوای مطالبه دین موضوع اسناد رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه

نشست قضايی قضات دادگستری

شرایط اقامه دعوای مطالبه طلب موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟

بیشتر بخوانید »

ماهیت حقوقی اذن در ساخت خانه

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا اذن به دیگری در ساخت خانه در ملک خود، موجد حق انتفاع است و بر خلاف اذن ساده تا زمان بقاء خانه قابل رجوع نیست یا تنها اذن ساده بوده و مالک حق رجوع دارد؟

بیشتر بخوانید »

تأثیر میزان تقصیر رانندگان در مسئولیت آنان در تصادم رانندگی

نشست قضايی قضات دادگستری

اثر میزان تقصیر رانندگان وسایط نقلیه موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مسئولیت آنان چیست؟

بیشتر بخوانید »

ایجاد وب سایت تبلیغاتی بدون مجوز جهت مراکز آزمایشگاهی و درمانی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا ایجاد وب سایت تبلیغاتی بدون مجوز از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مراکز آزمایشگاهی و درمانی جرم داخله در امر پزشکی است؟

بیشتر بخوانید »

اصل اعتبار تحقیقات مقدماتی دادسرای فاقد صلاحیت محلی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا اصل اعتبار تحقیقات مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت محلی برای دادسرای صالح رسیدگی به جرم است یا این که اصل بر اعتباری اقدامات و تصمیمات است؟

بیشتر بخوانید »

ساخت و ساز غیر مجاز پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

نشست قضايی قضات دادگستری

عنصر قانونی عمل ساخت و ساز غیر مجاز بعد از اجرای حکم رفع تصرف با همراه نقض دستور موقت جلوگیری از آن مشمول کدامیک از مواد قانونی است؟

بیشتر بخوانید »

قانون حاکم بر تکرار جرم در جرایم مواد مخدر

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی در جرائم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می شود خیر؟

بیشتر بخوانید »