خانه » کشکول

کشکول

احترام آرزو

خاطره

چرا باید آرزوی دیگران را محترم شماریم و به آن نخندیم را در خاطر بسیار خواندی تیمسار ضرغام به هنگام بازدید رضا شاه پهلوی از یکی از پادگان های کشور نقل می شود.

بیشتر بخوانید »

عدالت قضایی قاضی القضات سودان

خاطره

عدالت قضایی رئیس قوه قضاییه کشور سودان در کف نفس و خویشتن داری وی در استانداری استان فارس و دانشکده حقوق دانشگاه شیراز الگویی برای همه مسئولین کشور

بیشتر بخوانید »

بهانه مردم تمامی ندارد

حکایت های ملانصرالدین

حکایت شنیدنی ایراداتی که مردم به ملانصرالدین، پسرش و خرش می گرفتند که به خوبی مؤید این ضرب المثل است که «در دروازه را می توان بست ولی دهان مردم رو خیر»

بیشتر بخوانید »

مگر قاضی هم تخلف می کند؟

خاطره

خاطره قضایی حجت الاسلام علیزاده رئیس وقت دادگستری استان خراسان در بازدید از کشورهاای اروپایی و فقدان تشکیلاتی به نام دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

بیشتر بخوانید »

استثنای یک قانون

خاطره

دکتر ناصر امیر ناصر کاتوزیان در زمان تدریس در دانشگاه جهت تأخیر دانشجو در کلاس رسمی داشتند که دکتر محمد شکیبی نژاد با دانش علمی خود استثنایی بر آن وارد کند.

بیشتر بخوانید »

نگاهی گذرا به نظام آموزش عالی چند کشور خارجی و ایران

مقالات حقوقی

دکتر محمد شکیبی نژاد ضمن بیان نظام آموزش عالی در خارج به منشاء نقص وارده بر نحوه ارزشیابی مدارک علمی دانشگاه های خارجی در وزارت علوم ایران می پرازد.

بیشتر بخوانید »

هنوز امیدی است

خاطره

چرایی خودداری بازپرس دادسرای عمومی در قبول وکالت وکیل از متهم و ضرورت وجود دادسرای انتظامی قضات به عنوان اهرمی برای نظارت و رسیدگی به تخلف در خاطره وکالتی

بیشتر بخوانید »

هنوز در برلین قاضی است

شعبه دادگاه

ماچرای آسیابان و فردریک پادشاه آلمان با عنوان «هنوز در برلین قاضی است» تأکیدی است بر استقلال دستگاه قضایی و مصون ماندن از هر گونه نفوذ و سلطه حکومت

بیشتر بخوانید »

چای وطنی ارباب مهدی یزدی

چای ایرانی

چای وطنی برای ارباب مهدی یزدی، از خاطرات نصرالله خازنی رئیس دفتر نخست وزیری دکتر محمد مصدق است که مؤید حمایت عملی دکتر از تولیدات داخل ایران است.

بیشتر بخوانید »