داستانک

چاقوی دسته طلایی

حکایت و داستان

چاقوی دسته طلایی از ماجرای بهلول عاقل تأکید بر عمل به نصایح بزرگان که حاصل تجربه آنان است، دارد. تنها در این صورت ممکن است سرانجامی جز پشیمانی نصیب ما نشود.

بیشتر بخوانید »

با همه بله، با من هم بله

حکایت و داستان

داستانک «با همه بله، با من هم بله» سرنوشت وکیلی است که برای فرار موکل از پرداخت طلب طلبکارانش، توصیه ای می کند ولی نمی داند که خودش نیز به دامن آن می افتد.

بیشتر بخوانید »

خر ما از کرگی دم نداشت

داستان ضربت‌المثل‌ها

وجه تسمیه ضرب المثل فارسی «خر ما از کرگی دم نداشت» چیست و خاستگاه آن در تاریخ چیست و نقش قاضی دادگستری در پیدایش این ضرب المثل مشهور فارسی چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »

بهانه مردم تمامی ندارد

حکایت های ملانصرالدین

حکایت شنیدنی ایراداتی که مردم به ملانصرالدین، پسرش و خرش می گرفتند که به خوبی مؤید این ضرب المثل است که «در دروازه را می توان بست ولی دهان مردم رو خیر»

بیشتر بخوانید »

هنوز در برلین قاضی است

شعبه دادگاه

ماچرای آسیابان و فردریک پادشاه آلمان با عنوان «هنوز در برلین قاضی است» تأکیدی است بر استقلال دستگاه قضایی و مصون ماندن از هر گونه نفوذ و سلطه حکومت

بیشتر بخوانید »

دستان بگیر سیاستمدار

حکایت و داستان

گاهی برای بیان صفات شخصیتی صاحب مناصبان کشوری، لسانی جز طنز و لطیفه نتواند به نحو شایسته ای آنان را توصیف کند، چنانچه که در حکایت حاضر برای سیاستمدار صورت گرفت.

بیشتر بخوانید »