داستانک

معنای منطق

منطق

قضاوت آنلاین:منطق از دیدگاه افراد گوناگون متفاوت است و هر کس از دید خود به مسائل می نگرد و پیش خود نتیجه گیری منطقی از نگاه و عمل خود می کند.

بیشتر بخوانید »

اعجاز رقابت

ایجاد رقابت سالم از طریق پرداخت پول بیشتر نیست بلکه تحریکِ میلِ شدید افراد به رقابت و برتری جویی سالم است که در امور به ویژه در کارهای گروهی معجزه کند.

بیشتر بخوانید »

شراکت گدایان

حکایت و داستان

لازمه شراکت دو شخص وجود شرایطی در آنها است وگرنه بعد از مدتی منتهی به جدایی و شاید دشمنی می شود زیرا اگر شریک خوب بود، خدا هم شریک می گرفت.

بیشتر بخوانید »

وعده پوچ

وعده پوچ

قضاوت آنلاین:وفای عهد از جمله ویزگی های مثبت شخصیتی هر فرد می باشد که در همه ی ملل به ویژه در دین ما بر آن تأکید و به آثار مثبت و منفی آن اشاره گردید.

بیشتر بخوانید »

شک

شک

قضاوت آنلاین: حکایتی قابل تعمق در مزمت قضاوت شتابزده و عجولانه اشخاص از روی مشخصات ظاهری آنان و تأکید بر ضرورت دقت و انجام قضاوت پس از تحقیق کافی در مورد اشخاص.

بیشتر بخوانید »