خانه » کشکول » تقویم حقوق

تقویم حقوق

مقالات حقوقی

نگاهی گذرا به نظام آموزش عالی چند کشور خارجی و ایران

دکتر محمد شکیبی نژاد ضمن بیان نظام آموزش عالی در خارج به منشاء نقص وارده بر نحوه ارزشیابی مدارک علمی دانشگاه های خارجی در وزارت علوم ایران می پرازد.

بیشتر بخوانید »
ایزد بانوی عدالت

فرشته عدالت کیست؟

وجه تسمیه فرشته عدالت چیست و نحوه شکل گیری آن در حقوق چگونه بوده و ارتباط آن با اساطیر روم و یونان چیست و آیا به کار بردن فرشته عدالت عنوانی صحیح است یا بهتر است که به جای آن از عناوین بانوی عدالت یا ایزدبانوی عدالت یا الهه عدالت استفاده شود. برای پاسخ پست حاضر را مطالعه نمایید.

بیشتر بخوانید »
مدرسه عالی علوم سیاسی و حقوق

چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق در ایران

قضاوت آنلاین: علل تأسیس مدرسه عالی حقوق، نقش دکتر فرانسیس آدولف پرنی در ایجاد اولین آن و چگونگی تبدیل این مدرسه به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

بیشتر بخوانید »
مدرسه عالی علوم سیاسی و حقوق

تاریخچه تشکیل مدرسه عالی علوم سیاسی در ایران

قضاوت آنلاین: علت پیدایش ایده تأسیس مدرسه عالی علوم سیاسی، بنیانگذاران آن، نقش برادران حسن و حسین پیرنیا در ایجاد اولین مدرسه و چگونگی تبدیل آن به مدرسه حقوق

بیشتر بخوانید »
نظام آموزش عالی حقوق

تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق در ایران

برای آشنایی با تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق در ایران باید از چگونگی تشكیل مدرسه عالی علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق در ایران آگاهی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید »
کاخ دادگستری

از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری نوین

عدلیه ایران، در زمان وزارت میرزا حسن خان مشیرالدوله، پس از كودتای 3 اسفند 1299 توسط سید ضیاء، دو بار در دوره رضاخان توسط علی اکبر داور منحل شد.

بیشتر بخوانید »
دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

تاریخچه تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران در ۱۳۱۳ بوجود آمد اما دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی در پی ادغام سه مدرسه حقوق، مدرسه تجارت و مدرسه حقوق و سیاسی و اقتصاد ایجاد شد.

بیشتر بخوانید »