خانه » کشکول » خاطرات دیگر

خاطرات دیگر

خاطره

احترام آرزو

چرا باید آرزوی دیگران را محترم شماریم و به آن نخندیم را در خاطر بسیار خواندی تیمسار ضرغام به هنگام بازدید رضا شاه پهلوی از یکی از پادگان های کشور نقل می شود.

بیشتر بخوانید »
خاطره

استثنای یک قانون

دکتر ناصر امیر ناصر کاتوزیان در زمان تدریس در دانشگاه جهت تأخیر دانشجو در کلاس رسمی داشتند که دکتر محمد شکیبی نژاد با دانش علمی خود استثنایی بر آن وارد کند.

بیشتر بخوانید »
چای ایرانی

چای وطنی ارباب مهدی یزدی

چای وطنی برای ارباب مهدی یزدی، از خاطرات نصرالله خازنی رئیس دفتر نخست وزیری دکتر محمد مصدق است که مؤید حمایت عملی دکتر از تولیدات داخل ایران است.

بیشتر بخوانید »
خاطره

مبارزه با فساد گرگ قبرستان می خواهد

یکی از طریق مبارزه با فساد مالی استفاده از روزنامه نگارانی است که با جسارت تمام در صدد کشف فساد در جامعه و افشاگری آن بر می آیند و به گرگ قبرستان معروفند.

بیشتر بخوانید »