نقد قوانین و مقررات

نقد قوانین اعم از قوانین به معنای خاص، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، تصویب نامه ها و غیره در این بخش قرار دارند.

نقد قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

نقد و نظر

نقد حقوقدانان کشور در باره نقد حقوقدانان به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 آبان 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام

بیشتر بخوانید »