مجموعه قوانین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مجموعه قوانین و مقررات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شامل قوانین مصوب مجلس، آیین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه و غیره

خدمات قضایی قابل دریافت از سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

پیامک یا اس اس ام

در سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی امکان دریافت خلاصه پرونده، رمز آن، شعبه رسیدگی کننده، آدرس و ارائه پیشنهاد و یا انتقاد میسر شد..

ادامه نوشته »

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

آیین نامه اجرایی

در اجراي مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و پیشنهاد وزیر دادگستری آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‎ای یا مخابراتی تصويب شد

ادامه نوشته »