مجموعه قوانین پولی و بانکی

گزیده قوانین و مقررات ناظر بر امور پولی و بانکی شامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها در این دسته قرار دارند.

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از سال 1315 الی 1395(بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی)

شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری ایران

قضاوت آنلاین: اعداد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد که از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد.

بیشتر بخوانید »

شرایط اعمال ممنوع الخروجی بدهکار بانکی (بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قضاوت آنلاین: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، طی بخشنامه شانزده ماده ای به مدیران بانک های سراسر کشور شرایط اعمال ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی را تعیین نمود.

بیشتر بخوانید »