مجموعه قوانین پولی و بانکی

گزیده قوانین و مقررات ناظر بر امور پولی و بانکی شامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها در این دسته قرار دارند.

قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی

قوانین و مقررات پولی و بانکی

ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب 1381 مجلس ناظر به فعالیت مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز است.

بیشتر بخوانید »

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از سال ۱۳۱۵ الی ۱۳۹۵(بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی)

شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری ایران

قضاوت آنلاین: اعداد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد که از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد.

بیشتر بخوانید »

شرایط اعمال ممنوع الخروجی بدهکار بانکی (بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قضاوت آنلاین: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، طی بخشنامه شانزده ماده ای به مدیران بانک های سراسر کشور شرایط اعمال ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی را تعیین نمود.

بیشتر بخوانید »

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۴

شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری ایران

قضاوت آنلاین: بانک مرکزی ایران باید شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را حداکثر تا خرداد هر سال تعیین و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

بیشتر بخوانید »

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)

قوانین و مقررات پولی و بانکی

از مهمترین قوانین بانکی در خصوص انواع عقود تسهیلات منعقده بانک ها با مشتریان خود، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8 شهریور 1362 است.

بیشتر بخوانید »